Zaměstnanci TREXIMY se budou od září vzdělávat v projektu zaměřeném na profesní vzdělávání

08. 09. 2020 / Naše projekty

Od září 2020 bude společnost TREXIMA v rámci nového projektu vzdělávat své zaměstnance s cílem zvýšit jejich úroveň odborných znalostí, dovedností a klíčových kompetencí. Své znalosti si zaměstnanci rozšíří zejména v rámci soft skills, IT dovedností, technického vzdělání, účetních, ekonomických a právních kurzů a prostřednictvím interního vzdělávání vedeného interními lektory.

Projekt by měl zaměstnancům společnosti rozšířit možnosti při uplatnění na trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Společnosti TREXIMA potom projekt pomůže v úspěšném rozvoji podniku zejména získáváním dalších zakázek a možným rozšířením portfolia poskytovaných služeb. „Prostřednictvím projektu by se mohla zvýšit také kvalita odvedené práce zaměstnanců, což jistě ocení současní i potenciální zákazníci společnosti a schopnost společnosti reagovat na technologický vývoj v rámci poskytovaných služeb,“ uvedla Kateřina Kadlčáková, která má realizaci projektu ve společnosti TREXIMA na starosti.

Vzdělávací akce poběží dva roky a podporu získá 36 účastníků projektu ze 46 pracovníků společnosti, což je 78 % zaměstnanců společnosti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 97 zaměřené na Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, ze státního rozpočtu ČR a z 15 % také vlastními zdroji.