Zaměstnanost žen v zemích EU roste, ale stále je podstatně nižší než u mužů

12. 03. 2020 / Trh práce a vzdělání

V zemích EU bylo v roce 2018 zaměstnáno 67 % žen ve věku 20-64 let. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o jeden procentní bod a od roku 2008 o 5 procentních bodů. Přesto je zaměstnanost napříč státy EU nižší o 12 procentních bodů než zaměstnanost mužů.

Nejvíce pracujících žen najdeme ve Švédsku (80 %) a nejméně žen pracuje v Řecku (47 %) a v Itálii (53 %). V Česku potom pracuje 72 % žen a 87 % mužů.

Větší počet pracujících mužů byl zaznamenán ve všech státech EU. Od roku 2008 se však propast mezi zaměstnaností mužů a žen snížila z 15 procentních bodů na 12 procentních bodů v roce 2018. Největší rozdíl v počtu pracujících z hlediska pohlaví potom najdeme na Maltě a v Řecku, nejnižší je v Litvě.

Ženy pracují častěji na zkrácený úvazek

Ženy také v zemích EU pracují častěji na zkrácený úvazek než muži. V roce 2018 pracovalo na zkrácený úvazek v Evropě 30 % zaměstnanců a pouze 8 % z toho byli muži. Podobný jev je možné sledovat ve všech zemích EU. Nejvíce žen pracujících na zkrácený úvazek najdeme v Nizozemsku (74 %) a nejméně v Bulharsku (2 %). Vysvětlením je častější role ženy jako pečovatelky o rodinu a děti.

Zdroj: EUROSTAT