Zaměstnáváte cizince? Webová aplikace HR DRIVE překládá do 7 jazyků

28. 04. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Včera zaznamenali uživatelé modulu Popisy pracovních pozic aplikace HR DRIVE ve svém rozhraní změnu. Drobná vizuální změna znamená velký přínos pro firmy, které zaměstnávají cizince.

Úsporu času přinese především personalistům, kteří mají tuto agendu na starosti. Už v tuto chvíli je modul Popisy pracovních pozic aplikace HR DRIVE pro personalisty a vedoucí pracovníky velkou pomocí při přípravě popisů a jejich aktualizaci v pracovním prostředí, které se velmi rychle mění.    

Modul umožňuje vést a udržovat katalog popisů pracovních pozic zpracovaných podle nastavené metodiky. Ta je postavena na využívání akčních sloves. Do katalogu je možno doplňovat nové popisy pracovních pozic nebo provádět změny ve stávajících. Díky využívání modulu jsou popisy pracovních pozic vždy v aktuálním stavu a personalisté mají kontrolu nad jejich tvorbou.

Co se včera změnilo? Popisy, které vytvoříte v českém jazyce, můžete přeložit do vybraných jazyků přímo v aplikaci. V korporátním prostředí běžně používané jazyky angličtina a němčina jsou doplněny o dalších pět jazyků. Ty byly vybrány podle počtu cizinců zaměstnaných na českém trhu práce a jsou to jazyky ukrajinština, slovenština, polština, bulharština a rumunština. Kromě toho HR DRIVE hlídá změny, které provedete v originále. Pokud tedy uděláte úpravu v českém popisu práce, aplikace vás upozorní na nesoulad mezi češtinou a přeloženými jazyky a potřebou vygenerovat nový překlad nebo upravit stávající.    

„Trh práce vykazuje trvalou poptávku, kterou stále více firem musí řešit zaměstnáváním cizinců. Některé firmy často potřebují i anglický nebo německý překlad pro své mateřské společnosti v zahraničí. Chtěli jsme těmto potřebám našich klientů vyjít vstříc, proto jsme se rozhodli modul Popisy pracovních pozic rozšířit o 7 nejžádanějších cizích jazyků,“ říká Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA, která za vývojem celé aplikace HR DRIVE stojí.