Ženy pracující v EU vydělávají méně než muži a pracují na nižších pozicích

05. 08. 2020 / Trh práce a vzdělání

Pouze třetinu (33 %) manažerských pozic v zemích EU zastávají ženy a ženy také v roce 2018 vydělávaly průměrně o 14,8 % méně než muži při porovnání hrubé hodinové mzdy. Česko přitom v obou žebříčcích zastává přední pozice. Vychází to z nově vydané publikace EUROSTATU, která srovnává postavení žen a mužů na pracovním trhu.

Podíl žen pracujících na manažerských pozicích v roce 2019 v žádné ze zemí EU nepřesahoval 50 %. Nejvíce manažerek bylo v Lotyšsku (46 %), Polsku (43 %), Švédsku a Slovinsku (shodně 40 %). Nejméně žen působících na manažerských pozicích bylo na Kypru (21 %), v Lucembursku, Chorvatsku (shodně 26 %), Dánsku, v České republice a v Nizozemsku (shodně 27 %).

S tím také souvisí fakt, že ženy vydělávají ve všech zemích EU méně než muži. Evropský průměr za rok 2018 byl o 14,8 % nižší příjem žen v porovnání s příjmem mužů při hrubé hodinové mzdě. Přesto se tyto rozdíly v jednotlivých zemích značně liší. Největší gender pay gap (mzdová propast mezi pohlavími) byl zaznamenána v Estonsku (22,7 %), Německu (20,9 %), Česku (20,1 %), Rakousku (19,6 %) a na Slovensku (19,4 %). Nejnižší rozdíly mezi příjmy žen a mužů potom mají v Rumunsku (3,0 %), Lucembursku (4,6 %), Itálií (5,0 % v roce 2017) a v Belgii (6,0 %).

Z hlediska hrubé hodinové mzdy vydělávají ženy méně ve všech devíti hlavních třídách povolání, a to platí ve všech zemích EU. V jednotlivých profesích jsou však také značné rozdíly, největší gender pay gap byl zaznamenána u manažerů, kdy ženy vydělávaly až o 23 % méně než muži. Nejmenší rozdíly v platech jsou potom u administrativních pracovníků, jako jsou úředníci nebo sekretářky, a u pracujících v oblasti služeb a prodeje (shodně 8 %). Jedná se však o profese s nejnižšími příjmy. 

Zdroj: Eurostat