Zjednodušení a digitalizace HR procesů. Přihlaste se na pravidelné krátké webináře. Jsou zdarma a nabité informacemi

04. 10. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Hodnocení pro mzdové účely snadno a rychle, to byl podtitul zářijového webináře, jehož cílem bylo účastníky seznámit s tím, jak hodnocení pracovní seniority zapadá do koncepce přístupu k nastavení systému odměňování a motivace, a k čemu vlastně slouží. Součástí webináře byla i praktická ukázka toho, jak proces hodnocení jednoduchým způsobem digitalizovat.

 „Rovné odměňování je již dávno ukotvené v našem právním řádu, konkrétně je to paragraf 110 zákoníku práce. Relativně nově je tu směrnice z evropského parlamentu, která řeší transparentnost odměňování,“ uvedl Pavel Puff z TREXIMY během webináře. „Když hodnotíte a chcete ocenit kvalitu jednotlivých lidí, tak byste měli být schopni prokázat, proč k rozdílu v odměňování lidí, kteří sedí třeba na stejné pozici, dochází,“ doplnil a vysvětlil, jak to udělat s využitím metodiky hodnocení pracovní seniority.

Z řad účastníků webináře zazněla řada dotazů, které se týkaly zejména praktického dopadu fungování této metodiky přímo v aplikaci HR DRIVE. „Systém umožňuje dokonce vést diskuzi v rámci hodnocení přímo v aplikaci, což doporučujeme, protože ke každému hodnocení se komunikace ukládá,“ vysvětlil k jednomu z nich Pavel Puff.

Jak zmíněná aplikace může pomoci při tvorbě popisů práce, se dozvíte 26. 10. 2023dalším ze série webinářů o digitalizaci s názvem Tvorba popisů práce s využitím prvků AI.  

Proč právě toto téma? Ukážeme vám, jak přistoupit ke zpracování popisů pozic, aby nepřestaly naplňovat potřeby dynamického světa. Stále častějším trendem je zaměstnávání cizinců, a je třeba mít vyřešené, jak efektivně spravovat popisy i pro zaměstnance z cizích zemí.

Dozvědět se více a přihlásit se na webinář zdarma.