Znalosti v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců? Doplňte si je v roce 2023

16. 11. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Vzdělávací program, který účastníky vybaví dovednostmi v oblasti odměňování a motivace, to je Akademie odměňování, na kterou se již zájemci mohou hlásit.

Čtyři lektoři seznámí účastníky programu během pěti měsíců, v pěti dvoudenních blocích s problematikou, která je pro chod firem klíčová a klade na ně obrovské finanční nároky. Vnímání mzdových nákladů se naštěstí v řadě firem už změnilo. „Jsme rádi, že už si většina firem uvědomuje, že je dobré se na ně nedívat jen jako na náklady, ale jako na investici a pak je nutné k nim takto přistupovat, tzn. vědět, zda se mi tato investice vyplácí,“ říká k této problematice Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství společnosti TREXIMA. „Naší ambicí je připravit absolventy na to, aby tohle zvládli nastavit a provozovat ve svých firmách,“ vysvětluje důvody vzniku uceleného vzdělávacího programu.

Akademie je vhodná v podstatě pro všechny, kteří se ve firmách podílejí na odměňování a motivaci zaměstnanců od HR ředitelů a manažerů, přes Comp&Ben specialisty až k personalistům, kteří tuto oblast zastřešují.

Z akademie si odnesou nejen certifikát firmy, která firmám už více než třicet let pomáhá s otázkách odměňování, ale především velmi praktické znalosti v kontextu platné a chystané legislativy.

Chci vědět více o akademii odměňování.