Adaptační proces je v současném světě výzvou, jak si s ním poradit?

15. 08. 2021 / Rozvoj lidských zdrojů

Hledání nového zaměstnance je náročný proces, který může trvat i týdny nebo měsíce. Nástupem nového zaměstnance však nic nekončí, ale teprve začíná. Pro každého nového zaměstnance by měl být pro jeho první dny, týdny či měsíce ve firmě připravený adaptační proces. Jak tento proces úspěšně nastavit, co by měl obsahovat a čeho se vyvarovat, vám poradíme na zářijovém semináři.

Díky dobře nastavenému a zvládnutému adaptačnímu procesu se výrazně snižuje fluktuace zaměstnanců v prvních měsících jejich pracovního poměru. Důležité pro efektivní fungování firmy je také to, že dobře uchopený proces adaptace zvyšuje motivaci zaměstnance, efektivitu jeho výkonu a pomůže novému zaměstnanci v rychlejším zapojení se do firemního života. Ve výsledku šetří peníze zaměstnavateli, čas vedoucím pracovníkům a usnadňuje novému zaměstnanci adaptaci na nová pravidla, pracovní postupy a kolektiv.

Jak zvládat adaptaci v případě práce z domova?

Velkou výzvou současné doby je také proces adaptace v online prostředí. „Řada firem si proces adaptace zcela nebo částečně osvojila v běžném fungování, kdy je zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti a má možnost firemní pravidla, postupy a kulturu rychle načerpat. Přechod na home office však firmy postavil před nelehkou situaci, jak řešit nástup nových zaměstnanců, kteří do firmy nemohou docházet a se svým nadřízeným a kolegy jsou v kontaktu pouze přes počítač,“ říká Ing. Jana Bršťáková, která je konzultantkou podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA.

Problematika adaptačního procesu v době práce z domu bude jednou ze součástí semináře Adaptace zaměstnanců aneb efektivní investice do nových zaměstnanců, který jako zkušená lektorka vede. Na semináři se mohou zájemci z řad manažerů a personalistů dozvědět, jak by měl adaptační proces probíhat a jaké jsou jeho cíle. Dále bude pozornost věnována také ekonomické otázce adaptace, a to kolik vlastně zaměstnavatele stojí a jaké náklady si s sebou nese.

Adaptace se vás v současnosti netýká? Připravte se na budoucnost

Seminář se bude věnovat nejen osvědčeným radám a tipům z praxe, ale také nejnovějším trendům v oblasti adaptace, poskytování zpětné vazby a velký prostor bude i pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků a případné konkrétní dotazy.

Semináře se můžete zúčastnit již 15. 9. 2021 v Olomouci a 23. 9. 2021 v Praze. A pokud máte pocit, že adaptace není v současnosti tématem, které potřebujete řešit, protože váš nábor je minimalizován nebo dočasně pozastaven, věřte, že právě teď je ta správná chvíle, jak adaptační proces vyladit a být připravený na budoucnost.

Máte k semináři nějaké dotazy? Napište nám