Budoucnost zaměstnávání po covidu: hybridní model práce

Rozvolňování proti pandemických opatření a návrat zaměstnanců zpět do kanceláří přináší otázky, jak poslední rok v koronavirové pandemii ovlivnil trh práce a jaké nevratné změny přinesl. Většina expertů se totiž shoduje, že se zaměstnanci nechtějí vracet k době před pandemií. Řešení nabízí hybridní model práce.

Hybridní model práce znamená, že lidé mají sice možnost docházet do kanceláře, ale také mohou, když chtějí, pracovat z domu. Firma jim tak umožňuje dělit pracovní čas mezi kancelář a práci na dálku. Zaměstnanci přitom na práci z domu oceňují větší flexibilitu, ušetřený čas za dojíždění do práce nebo lepší sladění s rodinným životem. Jiní se naopak těší na kolegy a krátké osobní rozhovory v kuchyňce nebo u kávy. Přesto se většina z dotazovaných zaměstnanců v anketách vyjádřila, že by ráda zůstala v režimu 3 dny práce z domu a 2 dny práce z kanceláře.

„Z hlediska firem se přitom může jednat o ideální model, protože udrží zaměstnance ve styku s firmou a firemní kulturou, ale přitom jim umožní právě preferovanou flexibilitu,“ uvádí Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA.

Zavádění digitálních nástrojů a sdílená pracovní místa

Pro firmy to však znamená, že budou muset kanceláře tomuto stylu nově přizpůsobit. Například zavedením sdílených pracovních míst, kdy se o jeden stůl dělí více lidí, kteří se zde střídají. Nebo vytvoření dalších zasedacích místností, kde se lidé mohou pravidelně scházet a případně zde vést online konference, které se také staly standardem.

„Hybridní model práce je výzvou také pro management a řízení lidí. Základem je důraz na motivaci zaměstnanců, udržování firemního ducha, a přitom zachování volnosti a opuštění stylu mikromanagementu, který se při práci na dálku realizuje velmi obtížně,“ upřesňuje Kohoutová a dodává, že manager svým zaměstnancům dává větší důvěru a zaměstnanci již nejsou hodnoceni za počet odpracovaných hodin v kanceláři, ale za skutečně odvedenou práci. Změnou je také větší využívání digitálních nástrojů pro vedení, sdílení i monitorování práce.

Chcete poradit se zaváděním nových způsobů práce do vaší firmy? Naši zkušení konzultanti se vám budou rádi věnovat. Kontaktujte nás.

Zdroje: The Economist: Special report