„C&B Data Monitor 2024 jsme připravili především pro manažery zodpovědné za oblast mezd a benefitů,“ říká ředitel podnikového poradenství

20. 11. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Z různých úhlů jsme se podívali na to, co se ve mzdové sféře odehrálo a představili, jak dopadlo dotazníkové šetření, kde jsme se ptali firem, co plánují v oblasti mezd a benefitů pro příští rok. Výsledky třetího C&B Data Monitoru už byly odprezentovány, co z nich vyplývá?

Kompletní výsledky průzkumu najdete zdarma na stránkách hrdrive.eu v sekci srovnání s trhem práce.

Přejít na výsledky průzkumu C&B Data Monitor.   

Mediánová hodnota hrubé měsíční mzdy za Českou republiku dosáhla v prvním pololetí tohoto roku hodnoty 37 308 korun. „Důležité pro mzdovou politiku je vnímat to, že oproti předešlému období, to znamená oproti prvnímu pololetí roku 2022, mediánová hodnota vzrostla o 7,6 %,“ vysvětluje dostupná data ředitel podnikového poradenství TREXIMY Josef Chovanec.  Hodnota mediánu za 1. pololetí roku 2022 byla 34 687 korun. Hodnota za celý rok 2022 byla 36 104 korunu. „Pokud porovnáme hodnotu za celý rok 2022 s 37 308 korunami, tak se jedná v prvním pololetí 2023 o 3,3 % nárůst,“ doplňuje.

V datech dostupných v přehledné podobě C&B Data Monitoru ukazujeme detail na úrovni krajů, odvětví i kategorií práce. Data lze filtrovat také na základě velikostí firmy.  Firmám, kterým odcházejí zaměstnanci, nebo se jim nedaří nábor na některých pozicích, dokážeme poskytnout ještě větší detail pro rozhodování. V mzdovém benchmarkingu Easy od 16 tisíc korun. Pro více informací o mzdovém benchmarkingu nás neváhejte kontaktovat.

A jak dopadlo dotazníkové šetření mezi 399 firmami?

„85 % firem nám odpovědělo, že budou navyšovat mzdy, necelých 15 %, že zůstanou na stejné úrovni a pouze jedna firma z 399 odpověděla, že mzdy bude snižovat,“ říká Josef Chovanec.

Firmy v průměru plánují navyšovat mzdy o 4,4 %, mediánová hodnota je pak 5 %. Navýšení plánují zejména přes základní mzdy. „Oproti předešlým průzkumům vzrostlo i osobní ohodnocení. Téměř 25 % firem, které mají složku osobního ohodnocení, bude do této složky přidávat mzdové prostředky,“ upozorňuje Josef Chovanec na odlišnosti oproti předchozímu roku.

„85 % firem vnímá stejný či vyšší tlak na růst mezd. Mediánová hodnota požadavku na růst mezd, který zaznívá od 50 % respondentů, je 10 %. Lze tedy očekávat, že dohoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (či jejich zástupci) na růstu mezd bude v rozmezí 7 – 7,5 % pro rok 2024,“ doplňuje.

Téměř 30 % firem označilo, že způsob úpravy mezd bude individuální, 23 % bude přidávat plošně. Pokud se podíváme na časové hledisko, většina firem bude v roce 2024 přidávat pouze jedenkrát, a to zejména (46,58 %) v lednu. Počet firem, které budou přidávat v dubnu (28,22 %), je druhý nejvyšší a ve srovnání s přechozími průzkumy se zvyšuje. Většina dotazovaných firem odpověděla (70 %), že prostředky na benefity na jednoho zaměstnance zachová ve stejné výši, jako měla v letošním roce.

TREXIMA pro příští rok připravila další běh vzdělávacího programu Akademie odměňování, který je určen pro všechny, kteří chtějí získat kompletní znalosti o odměňování. Dozvědět se více o Akademii odměňování, která je až do konce listopadu za zvýhodněnou cenu.