Čtyři vlastnosti správně nastaveného firemního mzdového systému

10. 07. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Mzdové a motivační systémy jsou pro fungování českých firem zásadní. Firmy se tak pravidelně snaží o jejich zkvalitňování. Jaký by však měl být ten správný mzdový systém a jak jej hodnotí přímo v českých firmách?

Kvalitní a správně nastavený mzdový systém by měl splňovat čtyři základní atributy, aby mohl plnit svou hlavní roli, a to motivovat zaměstnance ke skvělým pracovním výkonům.

  1. Transparentnost – všichni zaměstnanci a samozřejmě manažeři a vedoucí týmů by měli vědět, jak je odměňování ve firmě nastaveno. Z čeho se jejich mzda skládá a za co a jak jsou oceňováni.
  2. Srozumitelnost – systém může být sice transparentní, ale pro většinu zaměstnanců nejasný. Vše by mělo být nastaveno tak, aby tomu každý ze zaměstnanců dokázal porozumět.
  3. Motivace – systém odměn by měl motivovat všechny zaměstnance ve všech kategoriích, nejenom určité skupiny a v ostatních tak vzbuzovat dojem, že jsou opomíjeni a jejich práce je méně důležitá a hůře oceňována.
  4. Spravedlnost – nastavení mzdového systému by mělo být spravedlivé, nikoho neznevýhodňovat a spravedlivě oceňovat všechny zaměstnance podle jejich pracovního zařazení a kompetencí.

Ve 13. šetření HR Monitoru® mezi českými firmami na téma nastavení mzdových systémů se ukázalo, že většina respondentů výzkumu oceňuje jednoznačně stanovená pravidla a srozumitelnost mzdových systémů. Schopnost mzdového systému motivovat a spravedlivě rozlišit pracovní výkony zaměstnanců však pětina respondentů hodnotí negativně.

Více z výsledků nejnovějšího šetření HR Monitoru®: Nastavení mzdového systému ve firmách v ČR najdete zde.