Hledáte práci, která vám přinese uspokojení? Známe nejuspokojivější práce na světě

06. 11. 2019 / Rozvoj lidských zdrojů

Hledáte v práci pocit uspokojení a štěstí? Podle nové studie amerických vědců byste se měli v práci v takovém případě věnovat hlavně službě druhým. Na druhou stranu ty nejméně uspokojující práce jsou ty, která jsou manuální nebo servisní a zahrnují zákaznický servis nebo podávání jídla a nápojů. Které konkrétní práce jsou mezi americkými zaměstnanci nejoblíbenější a které jsou naopak označovány za nejhorší? Čtěte dál.

“Mezi nejuspokojivější práce většinou patří profese, kdy se lidé starají o ostatní, vzdělávají je nebo je chrání. Uspokojivá jsou také kreativní povolání,“ uvedl Tom W. Smith, který řídil výzkum v Národním výzkumném středisku pro výzkum veřejného mínění na Chicagské univerzitě. Tento průzkum je přitom nejkomplexnějším svého druhu mezi americkými zaměstnanci. Výzkumníci se dotazovali v letech 1988 až 2006 v rámci osobních rozhovorů na širokou škálu otázek reprezentativního vzorku Američanů s cílem zjistit, jak jsou spokojení v práci a jak jsou celkově šťastní ve svém životě. Autoři výzkumu se následně snažili najít souvislost mezi obecným štěstím a prací, kterou lidé vykonávají a zjistili, že pocity lidí z jejich práce mají zásadní vliv na jejich životní pocit štěstí.

Nejlépe se cítí duchovní, hasiči i umělci

Z výzkumu vyplynulo, že lidé se cítí nejspokojeněji v těchto profesích seřazených od nejvíce uspokojivých: duchovní, fyzioterapeut, hasič, malíř, sochař a další podobné umělecké profese, učitel, spisovatel, psycholog, učitel speciální pedagogiky, provozní inženýr, vedoucí kanceláře a prodejce bezpečnostních a finančních služeb. Z hlediska celkového pocitu štěstí potom ještě zabodovali lidé, kteří vykonávají profese architekta, herce a režiséra nebo mechanika.

Naopak nejméně uspokojení zažívají lidé při vykonávání těchto profesí: pokrývač, číšník nebo servírka, dělník, barman, pracovník ve skladu, prodavač/ka oděvů, pokladník, přípravář potravin, pracovník v expedici, řezník a prodejce nábytku a bytového vybavení. Nejméně šťastní se potom cítili lidé v profesích obsluha garáží a čerpacích stanic nebo obsluha formovacích a lisovacích strojů.

Celkově účastníci výzkumu uvedly ve 47 %, že jsou ve své práci spokojení a 33 % je dokonce velmi spokojená. Podle autorů výzkumu souvisí se spokojeností v práci také míra stresu, protože některé z předchozí výzkumy na stejné téma ukázali, že spokojenost v práci také roste s prestiží a sociálním postavením, které daná profese přináší, avšak například profese jako doktor nebo právník se v žebříčku vůbec neobjevují. Zřejmě právě vzhledem k vysoké míře stresu a zodpovědnosti, jimž jsou lidé vykonávající tato povolání vystaveni. 

Zdroj: Studie: Job Satisfaction in the United States