Hodnotíte u zaměstnanců jejich výkon a kompetence? A hodnotíte v daný okamžik právě to, co chcete a máte hodnotit?

28. 01. 2022 / Rozvoj lidských zdrojů

Bez hodnocení zaměstnanců nemohou HR procesy dostatečně fungovat. Efektivní a přínosné hodnocení zaměstnanců manažery však v řadě firem není samozřejmostí. Skutečně hodnotíte? A hodnotíte vždy to, co v daný okamžik chcete a máte hodnotit? Odpověď vám poskytne HR Seminář: Hodnocení výkonu vs. hodnocení kompetencí.

„Řada manažerů při hodnocení zaměstnanců používá nesprávné metriky a způsoby. Důvodem může být jejich neznalost rozdílu mezi hodnocením výkonu zaměstnance a hodnocením jeho kompetencí. Cílem našeho semináře je představit, jak spolu tyto oblasti souvisí, v čem se naopak liší a jak správně nastavit ukazatele jejich plnění,“ říká Ing. Jana Bršťáková ze společnosti TREXIMA, která je zkušenou lektorkou a provede vás světem hodnocení zaměstnanců.

Seminář je určen pro HR manažery HR specialisty a personalisty, ale také pro manažery na všech úrovních řízení společností. Jeho účastníci získají informace o tom, jaké jsou formy, metody a nástroje hodnocení zaměstnanců. V čem dělají manažeři nejčastější chyby, jak se liší hodnocení výkonu od hodnocení kompetencí nebo jak nastavit KPI u vybraných skupin zaměstnanců. „Seminář obsahuje teoretickou a odbornou část, která je doplněná o nápady a rady z praxe. Účastníci semináře budou mít také možnost diskutovat a konzultovat konkrétní příklady ze své praxe a získat k nim zpětnou vazbu,“ uzavírá lektorka a zve všechny zájemce o odborné vzdělávání na semináře Hodnocení výkonu vs. hodnocení kompetencí, které se uskuteční 24. 2. 2022 v Olomouci.

Kapacita seminářů je omezena, takže se můžete registrovat již nyní.