Jak se mění flexibilní formy práce v ČR? K největším proměnám došlo u home office

Pružná pracovní doba, práce na částečný úvazek, výkon práce z jiného místa (home office), dohoda o provedení práce (DPP) či dohoda o pracovní činnosti (DPČ), to jsou nejběžnější flexibilní formy práce.

Nejčastěji využívanými jsou DPP, DPČ a částečný úvazek, k největším změnám ale v posledních letech došlo u home office, vyplývá to ze studie Flexibilní formy práce v ČR. Studie byla zpracována Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci se společností TREXIMA pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Studie je nyní zveřejněna na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Zatímco u ostatních forem práce došlo od roku 2020 k minimálnímu růstu nebo stagnaci, práce z domu zaznamenala v době pandemie covidu-19 obrovský nárůst. Po odeznění restrikcí počet zaměstnanců, kteří využívají home office, výrazně klesl, zůstal ale stále vyšší, než tomu bylo před pandemií.

Podíl zaměstnanců využívajících home office se výrazně liší podle odvětví. K největším změnám došlo v peněžnictví a pojišťovnictví, kde i po odeznění pandemie zůstalo procento zaměstnanců, kteří využívají home office, vysoké. Naopak zaměstnanci ve vzdělávání se po odeznění pandemie vrátili k práci mimo domov téměř ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před pandemií covidu-19. 

Flexibilní formy práce jsou stále žádanější a mohou zvýšit atraktivitu zaměstnavatele. Podrobnější informace včetně doporučených postupů pro úspěšnou implementaci a uplatňování flexibilních forem práce naleznete ve více než dvousetstránkové studii Flexibilní formy práce v ČR.