Jak se požadavky zaměstnanců promítly v prvním pololetí roku 2023 do skutečného vývoje mezd? Jste stále konkurenceschopní na trhu práce?

31. 08. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Do roku 2022 reálné výdělky rostly, i když tempo jejich růstu se snižovalo. Obrat přinesl loňský rok. Kvůli vysoké inflaci došlo v roce 2022 k poklesu reálných mezd i platů, a to u všech skupin zaměstnanců. Požadavky zaměstnanců na růst mezd tak sílily a byly podle průzkumů dokonce dvojnásobné ve srovnání s tím, co firmy plánovaly.

Mzdy tvoří podstatnou část nákladů a každý zásah je citelný, personalisté a HR manažeři se setkávají s tlakem ze dvou stran: zaměstnanců, kteří požadují větší plat, a vedení, aby byla firma stále podnikatelsky konkurenceschopná. Právě tato situace patří k největším výzvám, s nimiž se nyní personální manažeři potýkají. Proto je obzvlášť důležité rozhodovat se podle relevantních dat a porovnat svou konkurenceschopnost na trhu práce s tím největším možným vzorkem firem a používat k tomu dostupné služby a nástroje.

Jedním z důležitých nástrojů, který personalistům výrazně usnadňuje práci a poskytuje důležité informace pro strategické rozhodování v oblasti mezd je mzdový benchmarking neboli mzdové srovnání. Kvalitní mzdové srovnání, obzvlášť v této dynamické a turbulentní době, je stále důležitější a významnější.

Mzdový benchmarking umožňuje přehledné porovnání mzdových relací pracovních pozic firmy se srovnatelnými pozicemi v celé České republice i v jednotlivých krajích. Pomáhá získat odpovědi na otázky, jak vypadají vaše pracovní pozice co do mezd a jejich struktury a jak je to u jednotlivých skupin profesí.

Na objednání mzdového benchmarkingujeten správný čas nyní, abychom společně stihli vše domluvit a připravit. Na konci září už budou dostupná data o mzdách a platech za 1. pololetí letošního roku, poté pro vás výstupy nachystáme.