Jak si udržet kvalifikované zaměstnance v technických profesích

25. 02. 2019 / Rozvoj lidských zdrojů

Najít kvalifikované pracovníky na dělnické a technické profese je problém, se kterým se v současnosti potýká řada českých firem. Dochází tak často k přetahování kvalitních zaměstnanců mezi firmami. Máme pro vás několik tipů, jak si zaměstnance v technických profesích udržet.

Základem je komunikace

Vaši zaměstnanci jsou v prvé řadě lidé s různými názory a potřebami. Nezapomínejte na to a se svými zaměstnanci komunikujte. Zajímejte se o jejich názory na fungování vaší firmy. Vezměte v potaz jejich stížnosti na pracovní prostředí i management. Dejte jim pocit, že vám na jejich názoru záleží a že jsou pro fungování společnosti důležití. Dobrým nástrojem pro to je interní komunikace. Dělejte pravidelné dotazování mezi zaměstnanci, schůze všech zaměstnanců a motivujte vedoucí, ať se o svůj tým zajímají nejen z hlediska pracovního výkonu.

Kompetentní vedení

Vedoucí jednotlivých týmů by měli jít svým podřízeným příkladem. Mělo by jít o kvalifikované lidi s citem pro řízení lidí, kteří jsou sami pracovití a loajální vůči firmě. Podřízení by měli mít vůči svému nadřízenému důvěru a pocit, že jejich práci oceňuje. Nekompetentní vedení již nejednoho zaměstnance přesvědčilo k podání výpovědi.

Motivace finanční

Výplata je pro zaměstnance samozřejmě důležitým motivátorem, ale nikoli jediným. Sledujte aktuální trendy v odměňování na trhu tak, aby výplatní pásky vašich zaměstnanců odpovídaly realitě. Sjednoťte nástupní mzdy nových zaměstnanců, aby se dlouhodobí zaměstnanci s mnoholetou zkušeností necítili demotivování tím, že nový kolega má vyšší výplatu. A oceňujte transparentně na základě jasně určených ukazatelů a skutečného výkonu.

Motivace nefinanční

Motivujte své zaměstnance skladbou atraktivních benefitů vytvořenou na základě jejich skutečných potřeb. Udělejte si interní průzkum a zjistěte, co by vaši zaměstnanci nejvíce ocenili k výplatě. Možná to bude volno navíc, zvýšený příspěvek na stravování, více sick days, penzijní příspěvky nebo dokonce další vzdělávání. Vybrané benefity představte zaměstnancům tak, aby bylo jasné, že si je skutečně vybrali sami.

Vybírejte obezřetně s dlouhodobým výhledem

Přestože je těžké najít nové lidi, členové týmů, kteří nepracují dobře, jsou v podstatě navíc a demotivují tím ostatní, mohou spíše přimět stávající kvalitní zaměstnance k odchodu, než je povzbudit k větším výkonům. Vybírejte zaměstnance obezřetně s ohledem na dlouhodobé plány firmy a stejně tak se nebojte propustit ty, kteří takové plány neplní.

S nastavením rovného systému odměňování i skladbou benefitů vám rádi pomůžeme. Úspěšně jsme tyto zakázky realizovali pro řadu výrobních firem. Podívejte se na naše reference a kontaktujte nás pro více informací.