Jak vyjednávat v době inflační? Konference přinesla řadu zajímavých poznatků

24. 10. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Mzdy a benefity ve světle nestability posledních tří let. To bylo téma Pavla Puffa, obchodního ředitele společnosti TREXIMA, na 4. ročníku konference o kolektivním vyjednávání s odbory, firemní kultuře a sociálním dialogu. Na konferenci s podtitulem „jak vyjednávat v době inflační“ se věnoval především dopadům stávající situace do oblasti mezd a benefitů.   

Personalisté, vedoucí zaměstnanci i zástupci odborů významných zaměstnavatelů se sešli, aby se na příkladech z praxe dozvěděli, jak postupovat při vyjednávání. Mzdy a benefity byly vždy klíčovým tématem kolektivních smluv. 

„Stávající tempo růstu inflace, především cen energií, dopadá nejen na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele. Tyto faktory se přidávají k dozvukům koronavirových opatření a k napjaté situaci na trhu práce. Hledání kompromisů při vyjednávání růstu mezd bude letos zcela určitě hodně složité a bude vyžadovat ochotu obou stran k jejich společnému hledání,“ zmínil na konferenci Pavel Puff.

Ve svém vystoupení mimo jiné hovořil také o porovnání vývoje mezd a platů v jednotlivých regionech. Detailní pohled právě na tuto problematiku přináší například mzdový benchmarking. O ten je v poslední době obrovský zájem, především proto, že se inflace více než dříve promítá do mzdových požadavků zaměstnanců a firmy potřebují informace, na základě, kterých se mohou zodpovědně rozhodnout, zda a o kolik mzdy navyšovat.