Medián hrubé měsíční mzdy strojírenského technika se mezi kraji liší o 12 430 korun. Význam mzdového srovnání roste

04. 04. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Podle posledních údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byla ve 4. čtvrtletí 2021 průměrná měsíční mzda 41 940 Kč a průměrný plat 47 480 Kč. Data ukazují také rozdíly v jednotlivých profesích, a to až na úroveň krajů.

Střední hodnota měsíční mzdy/platu (medián) v posledním čtvrtletí roku 2021 vzrostla na 35 128 Kč ve mzdové a 44 130 Kč v platové sféře.  Za celý rok 2021 průměrná mzda činila 39 877 Kč, průměrný plat ve stejném období meziročně vzrostl o 5,2 % na 44 782 Kč. K růstu došlo také u mediánu, zvýšil se o 6,3 % na 33 552 Kč ve mzdové a o 5,1 % na 41 921 Kč v platové sféře.

Vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti a stále problematičtějšímu obsazování některých pracovních pozic roste pro firmy význam uceleného mzdového srovnání. Platí, že na stejných pozicích jsou v různých regionech zaměstnanci odměňování odlišně, někdy jsou ty největší rozdíly dokonce v sousedících krajích. Například nástrojáři a příbuzní pracovníci ve Středočeském kraji mají nejvyšší mzdu (medián jejich hrubé mzdy činil 36 749 Kč), naopak jejich kolegové v Jihočeském kraji vydělávají nejméně (medián 30 037 Kč).  

Mzdový benchmarking neboli mzdové srovnání, které poskytuje svým zákazníkům společnost TREXIMA, nabízí více než medián a průměr mezd v daných krajích. Zákazník získá také přehled o struktuře mezd. „Firmy často dokonce velmi dobře odměňují, ale je potřeba mzdu vnímat v celkové její struktuře, protože variabilní složkou mzdy přenášíme podnikatelské riziko na zaměstnance,“ říká k problematice mezd ředitelka úseku podnikového poradenství společnosti TREXIMA Ing. Hana Kohoutová. „Trend posledních měsíců je takový, že firmy přerozdělují podíl pevné základní mzdy a variabilní. Pro stabilizaci zaměstnanců se zvyšuje základní složka mzdy, a naopak se snižuje ta variabilní,“ doplňuje Hana Kohoutová.  

Výstupem mzdového benchmarkingu jsou tabulky a grafy. Orientace v takovém srovnání je rychlá a přehledná. Porovnávání mezd zaměstnanců s trhem práce v rámci zvolených krajů pomáhá firmám jak při náboru, tak v motivaci stávajících zaměstnanců a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce.