Mnohé firmy přípravu podceňují. Rovné odměňování se přitom dotkne každé z nich

02. 09. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Odměňovat rovně, tato povinnost je už nyní dána zákonem a v nejbližších měsících očekáváme směrnici EU, která se rovnému odměňování věnuje. Směrnici, které není třeba se bát, ale je třeba se na ni připravit.

To, že se průměrná mzda i její medián mezi muži a ženami liší, je jen jedním z důvodů, proč vzniká směrnice, kterou budeme v následujících letech implementovat. Spravedlivě odměňovat je třeba, ať už jde o pohlaví, věk nebo rasu. Zaměstnanci mají za stejnou práci nárok na stejnou mzdu. K diskriminaci někdy dochází vědomě, ale mnohdy je diskriminace nevědomá a často zaměstnavatelé ani neví, že diskriminují.

Abychom mohli zhodnotit situaci objektivně, potřebujeme data. Ta po nás ostatně chce i návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. Důkazní břemeno je totiž vždy na zaměstnavateli.    

Co nového směrnice přináší? Transparentnost odměňování pro uchazeče o zaměstnání, právo zaměstnanců na informace o odměňování na srovnatelných pozicích, informování o rozdílech v odměňování žen a mužů u organizací nad 250 zaměstnanců, povinnost řešit rozdíly nad 5 % u mužů a žen se zástupci zaměstnanců nebo možnost vést kolektivní pohledávky ve věci rovného odměňování.

Co je třeba udělat? Nastavit pravidla. Řada firem bohužel nemá ani definované pracovní pozice. Mnohdy jsou popisy pracovních pozic nevyhovující. Prvním krokem tedy je, popisy pracovních pozic minimálně revidovat, pokud je máte, a rozhodně vytvořit, pokud je nemáte. A hned tím druhým, správně přiřadit tarifní třídy, levely, grady. Roztřídit si pozice do skupin práce stejné hodnoty je základ, každou pracovní pozici je třeba posoudit dle složitosti a namáhavosti činností. Zásadní je použít stejnou metodiku pro všechny pracovní pozice ve firmě, od těch manažerských po dělnické. Pokud to uděláte správně, snadno doložíte, že nediskriminujete. Jednou z možností, jak takového správného rozdělení dosáhnout je použít metodu analytického hodnocení práce.  Metoda, se kterou TREXIMA pracuje, vychází z doporučení Mezinárodní organizace práce a je vhodná pro všechny profese.     

Rozhodně se nezapomínejte v této oblasti vzdělávat. Naše celodenní školení v Praze se věnuje výhradně rovnému odměňování. Jana Bršťáková vás 14. 9. na kurzu problematikou provede tak, že budete připraveni, ne zaskočeni.