Muž jako učitel v mateřské škole nebo žena jako programátorka. Cílem projektu NESTEREO je odstranění genderových stereotypů při volbě povolání

Vytvoření podmínek pro takové kariérové poradenství, které nebude zatížené genderovými stereotypy, to je úkol Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a TREXIMY v projektu NESTEREO.  

„Už několik let úspěšně funguje portál Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje se zajímavými informacemi o práci a vzdělávání v našem regionu. Například 30 karet klíčových profesí kraje má velký úspěch u žáků i kariérových poradců. Teď ale nastal čas přijít s novinkami. Chystáme novou sekci portálu s názvem „Trochu jiná kariéra“, která bude ukazovat možnosti uplatnění dívek a chlapců v oborech, které nejsou pro dané pohlaví typické,“ vysvětluje Marcel Navrátil, konzultant trhu práce TREXIMY.

Bude zpracováno celkem 13 profilových karet sektorů, z toho 8 netypických pro dívky a 5 pro chlapce. „Kromě toho zde budou k dispozici příklady dobré praxe – medailonky osob, které se úspěšně uplatnily v povoláních běžně spojovaných s opačným pohlavím (např. muž jako učitel v mateřské školce nebo žena jako programátorka). Profily obohatíme o autentické rozhovory ve formě podcastů. To vše doplní i komiksy, přibližující povolání zábavnou formou,“ doplňuje Navrátil.

Součástí plánovaných změn jsou také úpravy stávajících 30 karet klíčových profesí Zlínského kraje. V plánu je např. doplnit názvy povolání i v ženské variantě a upravit popisy tak, abychom eliminovali tradiční genderové stereotypy a vžité představy, že některá povolání jsou vhodná jen pro chlapce a jiná pro dívky. Proběhne i série zážitkových programů pro kariérové poradce i žáky, jako jsou exkurze k zaměstnavatelům nebo webináře.

Projekt NESTEREO byl zahájen v červnu letošního roku a potrvá do května 2025. Je financován z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.