Mzdové srovnání pomáhá již 15 let k regulaci výše mezd v luhačovické společnosti Zálesí

07. 04. 2021 / Mzdy a pracovní doba

Mzdový benchmarking je u našich klientů oblíbeným produktem, jehož funkčnost se dlouhodobě ověřila. Mezi dlouholeté klienty naší společnosti patří také výrobní společnost Zálesí, která sídlí v Luhačovicích. Výstupy ze mzdového benchmarkingu zde pomáhají k regulaci výše mezd od roku 2006.

Akciová společnost ZÁLESÍ má několik výrobních závodů a zaměřuje se na výrobu plastových dílů, strojírenskou výrobu, zemědělskou produkci i na hotelnictví. S více než 500 zaměstnanci patří k velkým zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. O to více nás těší, že personální oddělení této společnosti opakovaně využívá produkt Mzdový benchmarking ke srovnání mezd. „Mzdový benchmarking od firmy TREXIMA využíváme již více jak 15 let. Dle našeho názoru je to nejucelenější mzdové srovnání, které se dá získat,“ řekl Ing. Josef Chvíla, personální ředitel ZÁLESÍ a.s. 

Mzdové srovnání umožňuje našim klientům srovnávat mzdy v rámci celé ČR a krajů až na konkrétní pozice. „Výstupy nám slouží k regulaci výše mezd a taky k úpravám našeho mzdového systému,“ vysvětluje Ing. Chvíla, k čemu konkrétně používají mzdový benchmarking v ZÁLESÍ. Výsledky srovnání mezd jsou pro firmy užitečné také z dalších důvodů. Pomáhají ověřovat konkurenceschopnost nebo slouží jako argument v kolektivním vyjednávání.

Mnoho užitečných funkcí produktu Mzdový benchmarking

Konkrétní mzdové srovnání obsahuje několik datových přehledů i s komentářem našich konzultantů, kteří produkt pro jednotlivé klienty z řad firem připravují. V ZÁLESÍ nejvíce oceňují možnost jít v rámci produktu do detailu, jako nejužitečnější hodnotí personální ředitel společnosti přehled Mzdová karta firmy se základní informací o úrovni odměňování a přehled Společnost dle pozic, který již umožňuje pracovat s hlubším detailem odměňování jednotlivých pracovních pozic.

Stejně jako samotná užitečnost produktu pro naše klienty je pro nás také důležitý pozitivní vztah, který si s našimi klienty dlouhodobě budujeme. „Přístup konzultantů je na vysoce profesionální úrovni, kdykoli jsou ochotni odpovědět na dotazy, popřípadě vysvětlit. Spolupráci hodnotíme velmi kladně,“ zhodnotil spolupráci se společností TREXIMA Ing. Chvíla.

Chtěli byste si také vyzkoušet produkt Mzdový benchmarking? Kontaktujte nás.