Navyšovat mzdy v letošním roce plánuje podle průzkumu více firem než v roce 2023

09. 05. 2024 / Mzdy a pracovní doba

V dotazníkovém šetření C&B Data Monitor téměř 95 % firem uvedlo, že v roce 2024 bude zvyšovat mzdy. O rok dříve odpovědělo kladně na stejnou otázku 87 % firem. Do průzkumu, který probíhal v březnu se zapojilo přes čtyři sta firem. Výsledky průzkumu jsme zveřejnili v dubnu na hrdrive.eu, účastníci průzkumu navíc získali možnost zúčastnit se online prezentace výsledů a položit otázky Josefu Chovancovi, řediteli personálního a mzdového poradenství TREXIMY. Této možnosti využily stovky respondentů.

Průzkum C&B Data Monitor, který TREXIMA realizuje od roku 2022 vždy ve dvou vlnách má dvě části. První analýzy vycházejí z veřejně dostupných dat ISPV, druhá část je založena na dotazníkovém šetření TREXIMY, do kterého se pokaždé zapojily stovky firem napříč regiony, obory i velikostmi.  

„Průzkum probíhal na přelomu března a dubna, kdy má většina firem už uzavřené kolektivní smlouvy, případně dohody se zaměstnanci, a to znamená, že výsledky by měly být hodně relevantní,“ vysvětlil k datům během prezentace Josef Chovanec. „Téměř 95 % firem nám řeklo, že bude navyšovat mzdy, 5 %, že zachová stejnou úroveň jako v předešlém roce, a pouze jedna firma (z 421 respondentů) bude mzdy snižovat,“ uvedl. 

Je důležité, o kolik budou firmy navyšovat.  Mediánová hodnota odpovídala 5 %, v průměru bylo navýšení 5,17 %. „Když se na data podíváme a půjdeme více do detailu, vidíme, že 30 % respondentů odpovědělo, že mzdy navýší o 0,1 až 4,9 %, 50 % firem nám odpovědělo, že mzdy u nich letos porostou o 5 až 7,9 % a 16 % firem bude navyšovat mzdy o 8 až 12 %,“ upřesnil Josef Chovanec.   „Je třeba si uvědomit, že zde se jedná o údaje k předpisům mezd, ale reálně vyplacená mzda za rok 2024 bude ještě o něco vyšší. Odhaduji, že se bude v průměru jednat o nárůst o 6 %,“ vysvětlil k uvedeným číslům Josef Chovanec.      

Většina firem bude navyšovat mzdy přes základní mzdu, tak odpovědělo 86,22 % a jedná se o nárůst oproti předešlému roku. Druhá velmi významná změna je u příplatků. „V loňském roce nám 15 % firem odpovědělo že bude upravovat příplatky, letos je to 23,27 %,“ říká Josef Chovanec ke struktuře mzdy.  

Většina firem zvolila plošnou úpravu mezd (31 %), o něco méně firem preferuje přístup diverzifikovaný (30 %) a individuální přístup zaujal v pomyslném žebříčku třetí místo (26 %). „Když se podíváme na časové hledisko úpravy mezd, tak jednoznačně dochází k přechodu na jednofázové úpravy. Dominují tři měsíce, na špici je leden, na druhém místě duben a na třetím červenec,“ doplnil Chovanec.

Pokud chcete vědět o mzdách a průzkumu C&B Data Monitor více, nebo se podívat na detail, přejděte na www.hrdrive.eu – Srovnání s trhem práce.  

Zajímá vás, jestli jste stále konkurenceschopní na trhu práce? To zjistíte pomocí mzdového srovnání neboli mzdového benchmarkingu.   

Data C&B Data Monitoru budou také prezentována na HR Summitu, který se koná 14. 5. v Praze. Zveme vás na něj.