Vize mít moderní, srozumitelné, spravedlivé a efektivní personální procesy přivedla Teplárny Brno k HR DRIVE

Firma je prvním z řady uživatelů aplikace HR DRIVE, která bude využívat všechny dostupné moduly.

Společnost Teplárny Brno, a.s. dodává teplo do brněnských domácností, firem, institucí i historických objektů. Je městskou společností, která se zaměřuje na výrobu a distribuci tepelné energie a obchodování s elektrickou energií.  Zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně, a 106 000 domácností. Jedná se o čtvrtou největší teplárenskou společnost v ČR. Jejím cílem je ekonomicky efektivní výroba, stabilní, konkurenceschopná cena a maximální snížení zátěže životního prostředí. Pyšní se několika certifikáty ISO a také Národní cenou kvality v programu Start Plus – Úspěšná firma.

„Využíváme Analytické hodnocení prací, Popisy pracovních činností, Hodnocení pracovní seniority, v přípravě máme modul Adaptace,“ říká k aplikaci vedoucí personálního a mzdového oddělení Tepláren Brno Hana Žitníková.

„Vize mít moderní, srozumitelné, spravedlivé a efektivní personální procesy,“ odpovídá na otázku, jaký byl hlavní impuls k zavedení aplikace HR DRIVE. „Na základě dřívější výborné spolupráce s týmem odborníků z TREXIMY jsme se rozhodli začít postupně s jejich moduly, které teď skoro všechny najdeme v aplikaci HR DRIVE,“ doplňuje Hana Žitníková.

Chválí si uživatelsky přívětivé prostředí i snadnou práci ve všech zavedených modulech, které ve firmě používají už od roku 2021. „Jdeme s moderními trendy,“ doplňuje k aplikaci HR DRIVE, kterou vyvinuli IT odborníci z TREXIMY společně se zkušenými konzultanty ze stejné společnosti a stále ji modernizují, zdokonalují a vyvíjejí nové moduly pro potřeby personalistů i manažerů.

Teplárny dle slov vedoucí personálního oddělení používají všechny dostupné moduly, nejčastěji modul Popisy pracovních činností. „Díky jednoduchému užívání se podařilo do procesu více zapojit vedoucí pracovníky,“ chválí si Hana Žitníková.

Vyzkoušet HR DRIVE zdarma – požádat o demoverzi.