Netrpělivě očekáváná data o mzdách jsou již dostupná. Jak odměňují firmy ve vašem regionu? Mohli by vaši zaměstnanci odejít za vyšší mzdou?

29. 09. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Data o mzdách a platech za 1. pololetí letošního roku letos zajímají řadu firem. Inflace se promítá do mzdových požadavků zaměstnanců a firmy potřebují informace, na základě kterých se mohou zodpovědně rozhodnout, zda a o kolik mzdy navyšovat. Jak se mzdy změnily v jednotlivých krajích, oborech a profesích? Bojíte se odchodu zaměstnanců ke konkurenci, a jsou vaše obavy oprávněné?   

Detailní pohled na problematiku mezd přináší mzdový benchmarking (chcete-li mzdové srovnání). Obecná a průměrná čísla vám nepochybně informaci o trendu ve vývoji mezd dají, pokud svá rozhodnutí chcete opřít o data, musíte jít do detailu. Výstupy mzdového srovnání vycházejí ze mzdových statistik 1,7 milionu českých zaměstnanců a více než 4500 českých firem. A právě tento rozsáhlý vzorek umožňuje to, co je pro každou firmu důležité, jít do detailu na základě relevantních dat, srovnávat mzdy v rámci celé republiky i krajů až na konkrétní pozice.  

Díky mzdovému srovnání dostanete podklady v podobě přehledných tabulek a grafů, a to nejen o výši mezd, ale také o jejich struktuře. V detailech pozic uvidíte rozdělení na základní mzdu, prémie a odměny, příplatky a mzdové náhrady. Komentáře konzultantů ke konkrétnímu srovnání vaší firmy s trhem jsou přidanou hodnotou, kterou z veřejně dostupných dat nedostanete.

U mzdového benchmarkingu platí jednoduché pravidlo. Kdo benchmarking dříve objedná, dříve ho dostane. Dříve tak bude mít na jednom místě informace nezbytné pro tak důležité rozhodování jako je navyšování mezd. Kvalitní mzdové srovnání ověří vaši konkurenceschopnost, vytvoří argumentační základnu pro vyjednávání se zaměstnanci, zřizovateli organizace i odbory v oblasti mzdových rozpočtů.