Odborné vzdělávání musí reagovat na proměnu pracovního trhu, víme jak na to

Nové technologie Průmyslu 4.0 způsobují stále rychlejší proměnu pracovního trhu. Nové trendy a postupy v průmyslu i ve službách vytvářejí nové požadavky na kvalifikaci pracovníků. To klade velké nároky na svět vzdělávání, s nimiž se různé země vyrovnávají rozdílně. Partneři ze šesti zemí, zapojení do mezinárodního projektu EDU4future, se zaměřili na otázku, jak se v účastnických státech (Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko, Slovinsko a Česká republika) daří přenášet požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy. Zkušenosti získané v průběhu realizace EDU4future partneři přetavili do souboru závěrečných doporučení.

Navrhovaná doporučení jsou dvojího typu. První okruh tvoří témata, jež jsou obecně důležitá pro diskusi o integraci prvků Průmyslu 4.0 do středního vzdělávání bez ohledu na různé vzdělávací modely využívané v partnerských zemích.

V tomto okruhu doporučení jsme vycházeli i z témat, doporučovaných pracovní skupinou „Kvalifikace a kompetence pro Průmysl 4.0“, která funguje pod hlavičkou rakouské Platformy Průmysl 4.0. V partnerství EDU4future jsme si stanovili, jak relevantní jsou v podmínkách různých systémů OVP, které v zapojených zemích máme. Témata, u kterých jsme našli průřezovou shodu, jsme poté rozpracovali,“ vysvětlil Marcel Navrátil, konzultant trhu práce z TREXIMY, která je českým partnerem projektu.

Druhým okruhem návrhů jsou sady konkrétních doporučení, šitých na míru situaci v jednotlivých zemích partnerství. Tato doporučení odráží skutečnost, že každá země má svůj unikátní systém odborného vzdělávání a na potřeby modernizace odborného vzdělávání reaguje odlišným způsobem.

„My jako Česká republika si ze zahraničí můžeme odnést hned několik užitečných tipů. Například v Rakousku si do zákona o odborném vzdělávání doplnili ustanovení o povinné revizi oborů odborného vzdělávání vždy nejpozději po 5 letech. Tím chtějí zajistit, že obsah oborů je vždy v souladu s vývojem oborových technologií. Zajímavý je i přístup Slovenska, které od roku 2015 zřizuje Národní radu pro odborné vzdělávání, kde mají silné slovo i zaměstnavatelé. V tom se inspirovali od zemí s duálním systémem odborného vzdělávání, jako třeba Německo nebo Švýcarsko,“ doplnil Navrátil.

Kompletní materiál s doporučeními je k dispozici zde.