Partneři projektu EDU4future zpracovali společnou mezinárodní metodiku

16. 06. 2021 / Naše projekty

Trenčínská regionální komora SOPK s partnery z Německa, České republiky, Rakouska, Itálie a Slovinska dokončila první etapu projektu EDU4future, jehož výstupem je sestavení jednotné mezinárodní metodiky pro identifikaci procesů přenosu požadavků Průmyslu 4.0 do kurikula odborného vzdělávání a přípravy.

Sestavení společné mezinárodní metodiky je důležitým prvkem pro úspěšné zmapování situace v jednotlivých zemích, protože umožní porovnat různé způsoby přenosu digitálních požadavků trhu práce do odborného vzdělávání.

Odborným garantem konceptu jednotné mezinárodní metodiky je vzdělávací agentura AFBB z Drážďan, která 30 let působí v oblasti odborného a celoživotního vzdělávání v německém prostředí. Na sestavení metodiky se spolu s ní podíleli vedle partnerů projektu – SOPK, TREXIMA, ConPlusUltra, t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., G&P svetovanje Gregor Jagodič i zástupci odborných škol a firem. Metodika je dostupná v 6 evropských jazycích.

V nadcházejícím období bude úkolem mezinárodního týmu zmapovat procesy přenosu potřeb firem spojených s Průmyslem 4.0 do systému středního vzdělávání napříč všemi sektory ekonomiky, následně je vzájemně porovnat, vyhodnotit a vypracovat doporučení pro organizace veřejného sektoru, střední školy, podniky, klastry apod.

Více o projektu zde.