Podíl variabilní složky mezd se v českých firmách snižuje

12. 08. 2019 / Mzdy a pracovní doba

České firmy snižují podíl variabilní složky ve svých mzdách. Téměř čtvrtina firem snížila od roku 2013 podíl variabilní mzdové složky ve prospěch základní mzdy. Ukazují to výsledky nejnovějšího šetření HR Monitor mezi českými firmami zaměřeného na mzdové systémy.

Nejvíce respondentů šetření (21 %) uvádí výši variabilní složky mzdy v rozmezí 16-20 %. Dalších 20 % respondentů uvádí podíl variabilní složky 6-10 % a nejvyšší podíl variabilní složky mzdy 31 % a více uvádí 17 % firem.

Ve srovnání s rokem 2013, kdy společnost TREXIMA provedla podobný průzkum, se výrazně snížil podíl variabilní složky mezd ve prospěch mzdy základní. V roce 2013 uváděla téměř polovina českých firem (42 %) podíl variabilní složky mzdy v rozmezí 21-30 % a 22 % respondentů průzkumu uvedlo podíl variabilní složky 16–20 %.

„Snížení podílu variabilní složky na mzdách českých zaměstnanců rozhodně vítáme. Vede to k větší stabilizaci zaměstnanců a zvyšování jejich mzdové jistoty, což je v době převisu nabídky nad poptávkou na pracovním trhu dalším nástrojem firem, jak si zaměstnance udržet a přilákat nové,“ uvádí Ing. Hana Kohoutová ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA.

Více z výsledků nejnovějšího šetření HR Monitoru: Nastavení mzdového systému ve firmách v ČR najdete zde.