Pracovníci obsluhy vysokozdvižných vozíků mají ve Zlínském kraji o 4 % vyšší podíl prémií a odměn na celkovém příjmu, než je český průměr

11. 09. 2021 / Mzdy a pracovní doba

Výše podílu prémií a odměn u jednotlivých pracovních pozic se v rámci krajů liší o jednotky procent. U pracovníků na pozici obsluha vysokozdvižných vozíků nebo skladník je ve Zlínském kraji tento podíl o 3,6 p. b. vyšší, než je český průměr. Oproti tomuto kraji je v Praze na stejných pozicích podíl prémií a odměn o 5,4 p. b. nižší. Příčinou jsou rozdíly v nastavení systémů odměňování. Víte, jak si ve srovnání s konkurencí stojí váš firemní odměňovací systém?

Výši podílu prémií a odměn na jednotlivých pozicích, v krajích a v celé ČR je možné zjistit díky nástroji Mzdový benchmarking společnosti TREXIMA. Ten srovnává výši mezd i jejich jednotlivých složek na základě aktuálních statistických dat o výdělcích v České republice. Data týkající se pozice skladníka nebo obsluhy vysokozdvižných vozíků potvrzují, že při srovnání s konkurencí je nutné znát nejen výši průměrné mzdy, ale také její strukturu. „Zaměstnavatelé by měli sledovat aktuální dění na trhu práce, aby si dokázali udržet konkurenceschopnost, a to nejen v samotné výši mezd, ale také v nastavení mzdového systému. U často hledaných manuálních a dělnických pozic to platí o to více,“ vysvětluje Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA.

Zorientovat se ve veřejně dostupných a složitých statistických mzdových datech pomáhá zaměstnavatelům a personalistům nástroj Mzdový benchmarking . Výstupem tohoto mzdového srovnání jsou přehledné grafy a tabulky, které sleduji konkrétní pozice, výši průměrné mzdy, medián a strukturu mzdy až do úrovně jednotlivých krajů. „Naši klienti získají kompletní výstup mzdového srovnání, kdy jednoduše vidí požadované pozice, sledované kraje i srovnání s českým průměrem. Náš výstup navíc umí jít do takového detailu, jako jsou samotné složky mzdy, takže firma si může udělat představu o tom, jaká struktura mzdy u jednotlivých pozic je,“ doplňuje Puff.

Mzdový benchmarking je skvělým pomocníkem, pokud si chcete udržet aktuální přehled o mzdách ve vašem kraji i v rámci ČR a zlepšit svou konkurenceschopnost.

Zjistěte více o produktu nebo nás přímo kontaktujte. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy o nástroji Mzdový benchmarking.