Průměrná mzda v Česku byla ke konci minulého roku přes 38 tisíc korun, jak obstojí v celostátním srovnání vaše firma?

22. 03. 2021 / Mzdy a pracovní doba

Průměrná hrubá měsíční mzda byla ve 4. čtvrtletí minulého roku 38 525 Kč a v meziročním srovnání stejného období se zvýšila o 6,5 p. b. Reálně se však vzhledem k růstu spotřebitelských cen zvýšila o 3,8 %. Medián mezd byl potom 32 870 Kč a v meziročním srovnání se zvýšil o 5,4 %. 

Růst průměrné mzdy, který je doprovázen snížením počtu zaměstnanců o 2,9 %, je zřejmým důsledkem dopadu koronavirové pandemie na ekonomiku a český trh práce. K růstu přispěly především výplaty mimořádných odměn ve zdravotnictví. Snížení počtu zaměstnanců připadá z více než poloviny na sektor služeb. Mzdový medián, který je v některých případech považován za průkaznější ukazatel mzdového vývoje, dosáhl ve 4. čtvrtletí na hodnotu 32 870 Kč, což představuje nárůst o 5,4 %.

Zajímavou informací je výraznější, téměř dvojnásobný růst mzdového mediánu u žen, přesto je stále patrný rozdíl mezi výdělky žen a výdělky mužů (35 129 Kč u mužů a 30 281 Kč u žen). „Často zdůrazňujeme, že medián je statisticky zajímavějším ukazatelem než průměrná mzda. Ukazuje totiž běžnou, a tudíž reálnější mzdovou úroveň,“ komentuje obchodní ředitel společnosti TREXIMA Ing. Pavel Puff. Ze zveřejněných dat je také možné vyčíst, že 80 % českých zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 356 Kč a 63 781 Kč.  

Nejvyšší mzdy měli lidé v Praze a v oboru IT

Nejvyšší průměrná mzda byla opět v Praze, a to téměř 46 tisíc Kč. Druhé nejvyšší mzdy mají potom zaměstnanci ve Středočeském kraji, kde mzdy stouply na 38 820 korun. Nejméně vydělávají lidé v Karlovarském kraji s průměrnou mzdou 34 200 Kč. Největší růst mezd byl zaznamenán v Ústeckém kraji, kde příjmy zaměstnanců stouply téměř o desetinu.

Z pohledu jednotlivých oborů berou nejvyšší mzdy lidé zaměstnaní v oboru informačních a komunikačních činností a dále v peněžnictví a bankovnictví. Nejvyšší růst mezd byl zaznamenán v oboru zdravotní a sociální péče.

„Zveřejňované statistické výsledky jsou samozřejmě velmi důležité pro vytvoření obrázku o stavu české ekonomiky. Pro naše klienty však dokážeme zpracovat mzdové srovnání v rámci jejich kraje až na jednotlivé pozice. Výsledky takového benchmarkingu jsou velmi průkazné například z hlediska konkurenceschopnosti mzdové úrovně firmy na trhu práce,“ vysvětluje Puff. 

Máte zájem o mzdové srovnání mezd vašich zaměstnanců? Zajímá vás, jak odměňují obdobné pozice jiné firmy v rámci vašeho kraje? Kontaktujte nás. Mzdové srovnání založené na aktuálních mzdových datech pro vás rádi připravíme.

Zdroj: ČSÚ