Správné rozhodnutí, které uděláte dnes, vám usnadní práci v budoucnu

24. 05. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Kromě mnoha jiných povinností na personalisty dopadá řada legislativních změn, které jejich práci ovlivňují. Ti, kteří nemají pořádek ve férovém odměňování, by měli zpozornět především v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. A měli by dát systém odměňování co nejrychleji do pořádku.

Evropská směrnice už byla přijata a členské státy budou mít 3 roky na to, aby ji přenesly do svého práva. Na férové odměňování pamatuje i stávající legislativa. Podle § 110 zákoníku práce přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. To, zda jde o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, je třeba posuzovat podle konkrétní náplně práce. Evropská legislativa bude v posuzování přísnější.

Členské státy budou muset přijmout taková opatření, aby zabezpečily, že zaměstnavatelé budou mít systémy odměňování zajišťující stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Firmy budou muset mít dispozici snadno přístupné analytické nástroje nebo metodiky pro posuzování a srovnávání hodnoty práce. Takovou metodikou je například analytické hodnocení prací. Jedná se o metodu hodnocení prací, která vychází ze souboru kritérií doporučených Mezinárodní organizací práce ILO. Základním výstupem hodnocení je přiřazení tarifní třídy ke konkrétní pracovní pozici na základě objektivního hodnocení všech aspektů pracovní pozice. Hodnotí se především náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce.

Při nastavení této metodiky, která podporuje vnitřní spravedlnost mzdového systému, významně pomáhá moderní cloudový nástroj HR DRIVE. Modul Analytické hodnocení prací aplikace HR DRIVE, využívá tuto unikátní metodiku a díky uživatelsky přehlednému prostředí celou administraci usnadňuje. Jak HR DRIVE funguje si můžete vyzkoušet v demoverzi zdarma.  Stačí, když si požádáte o přístup do HR DRIVE prostřednictvím formuláře nebo e-mailu.

Směrnice dále přinese například povinnost poskytnout informace o počáteční mzdě nebo rozpětí mzdy v inzerátu, právo zaměstnanců na informace o odměňování na srovnatelných pozicích i přístup zaměstnanců ke kritériím odměňování. Pokud budou rozdíly mezi mzdami mužů a žen vyšší než 5 %, bude firma povinna tento rozdíl vysvětlit. Proto je důležité, aby byla kritéria pro hodnocení pracovního výkonu a odměňování transparentní a založená na objektivních kritériích. To pomůže minimalizovat případné diskriminační praktiky.

Pokud potřebujete pomoci se správným nastavením pracovních pozic, rádi vám poradíme.

Můžete se také přihlásit na seminář o rovném odměňování, abyste zjistili, co už v této problematice děláte a co naopak budete muset změnit.