TREXIMA slaví 30 let na trhu: představujeme úsek Trh práce

Společnost TREXIMA slaví v letošním roce 30 let od svého založení. Struktura společnosti se za dobu její existence vyvíjela i měnila, ale od roku 1999 je stabilní součástí společnosti úsek Trh práce.

Úsek Trh práce se za dobu svého fungování zaměřoval na řadu zajímavých, užitečných a odborně přínosných projektů. Od roku 1999 úsek vyvíjel Integrovaný systém typových pozic. Byl vytvořen celý soubor nástrojů, které umožnily zaměstnavatelům popsat pracovní pozice a uchazečům reálně posoudit, zda mají předpoklady jednotlivé druhy práce vykonávat. Systém poskytoval podporu zaměstnavatelům při hledání nejvhodnějšího člověka pro nabízené pracovní místo, nebo naopak pomáhal najít volné místo pro konkrétního zájemce o práci.

Na Integrovaný systém typových pozic navázalo budování Národní soustavy povolání, komplexní databáze povolání s popisem požadavků na jeho výkon. „Do tvorby tohoto národního katalogu povolání jsme společně se sociálními partnery zapojili experty z praxe, kteří tvoří Národní síť sektorových rad, vysvětluje Lucie Janošová, ředitelka úseku. Katalog NSP využijí děti i jejich rodiče, kariéroví poradci, zájemci o zaměstnání, a v neposlední řadě i personalisté. Zkrátka každý, kdo se potřebuje zorientovat ve složitém světě práce,“ upřesňuje role Národní soustavy povolání Janošová.

Pokud má zaměstnanec naopak zájem změnit zaměstnání a usiluje o uznání kvalifikace, může využít Národní soustavu kvalifikací, na jejímž budování se ve spolupráci se zaměstnavateli podílí tým úseku Trh práce od roku 2007. „Díky systému standardizovaných zkoušek může každý, kdo nabyl profesně uplatnitelné kompetence jinak než ve formálním vzdělávání, získat certifikát a zlepšit tak své postavení na pracovním trhu,“ vypočítává přínosy Národní soustavy kvalifikací dlouholetý člen týmu, senior konzultant Marcel Navrátil.

Tematicky rozsáhlé odborné studie i mezinárodní projektová spolupráce

Úsek Trh práce se zaměřuje na zpracování odborných studií a šetření pro klienty ze státních i nestátních organizací. Témata těchto odborných prací jsou různá, ale jedno je spojuje, a to pracovní trh a jeho propojení s kvalifikací lidí. „Velmi nás zajímá dynamika změn na pracovním trhu a otázka, jak se nové trendy přenáší do vzdělávání. V současnosti se podílíme na projektu Kompetence 4.0 a zjišťujeme, jak se Průmysl 4.0 projeví na kvalifikačních požadavcích na pracovníky,“ popisuje Lucie Janošová. Žádané jsou rovněž výzkumy, zaměřené na profesní orientaci žáků posledních ročníků základních a středních škol.

Úsek společnosti TREXIMA zaměřený na pracovní trh působí od roku 1991 jako partner v projektech veřejného sektoru v oblasti rozvoje lidských zdrojů, odborného vzdělávání a kariérového poradenství.

Je aktivní v rámci projektové spolupráce nejen v rámci celého Česka, ale také na mezinárodní úrovni. Díky těmto projektům se daří na český trh přinášet inovativní postupy ověřené v zahraničí. Pro prezentaci dat používá tým úseku Trh práce pokročilé a moderní datové nástroje Business Intelligence.

Zajímá vás více o naší činnosti zaměřené na trh práce? Projděte si naše produkty pro státní správu a samosprávu a vzdělávací instituce. Nebo nás rovnou kontaktujte.