V roce 2019 nabízely firmy svým zaměstnancům průměrně 5 benefitů

11. 12. 2019 / Rozvoj lidských zdrojů

Zaměstnanecké benefity hrají důležitou roli z hlediska odměňování zaměstnanců. Drtivá většina českých zaměstnavatelů (95 %) se oblastí benefitů zabývá a poskytuje svým zaměstnancům alespoň jeden benefit. Průměrně firmy nabízely v roce 2019 svým zaměstnancům 5 benefitů.

Výsledky šetření BENEFITY 2019 dopočtené na všechny zaměstnavatele mzdové sféry České republiky s 10 a více zaměstnanci ukazují, že mezi zaměstnavateli byl v roce 2019 nejoblíbenějším benefitem jednoznačně příspěvek na stravování. Tento příspěvek poskytovalo 72 % zaměstnavatelů mzdové sféry. Zmíněný benefit je specifický i tím, že je poskytován u většiny zaměstnavatelů plošně.

Mezi další oblíbené benefity patřily v roce 2019 příspěvek na penzijní spoření, dovolená nad rámec zákona, pružná/flexibilní pracovní doba, vzdělávání, příspěvek na životní pojištění, příspěvek či dary při významných životních událostech či možnost práce z domova (home office). Řada ze jmenovaných benefitů však není u daného zaměstnavatele nabízena plošně, tj. nárok na benefit nemají všichni zaměstnanci. Šetření ukázalo, že mezi typicky selektivně poskytované benefity patří především služební auta pro soukromé účely, možnost práce z domova, ale i příspěvek nebo zajištění dopravy do/ze zaměstnání.

Šetření BENEFITY 2019 proběhlo v gesci Asociace samostatných odborů a díky vysoké míře odpovědí byly provedeny dopočty na základní soubor ekonomických subjektů ve mzdové sféře České republiky s 10 a více zaměstnanci. Výsledky jsou tak plně reprezentativní za všechny subjekty s 10 a více zaměstnanci, které v roce 2019 odměňovaly mzdou. Žebříček benefitů uvedený níže proto vypovídá o využívání benefitů v celé České republice a není zkreslený strukturou subjektů podle velikosti či odvětví. Velcí zaměstnavatelé totiž využívají častěji větší počet benefitů, nicméně jsou v početní menšině ve srovnání s malými a středními podniky.

Žebříček benefitů poskytovaných ve mzdové sféře České republiky v roce 2019

Zdroj: Šetření BENEFITY 2019, zpracování TREXIMA.

Dedikace:

Zpráva byla vytvořena na základě průzkumu provedeného v rámci projektu ASO „Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace“.