Ve firmě je problém, ale já nevím jaký

12. 08. 2022 / Naše projekty

Potřebujete rychle znát názor na to, co se ve vaší společnosti děje? Chystáte změny, které se dotknou vašich zaměstnanců, a nejste si jisti, jestli jste je vzali za správný konec? A nezapomněli jste se svých lidí ptát?

Díky zaměstnaneckým průzkumům můžete dostat zpětnou vazbu na změny, které proběhly, ale i názor na ty, které teprve chystáte. A předejít tak problémům nebo neefektivnímu řešení. Jako příklad můžeme zmínit změny v benefitech. Ty mohou být citelné pro firmu i zaměstnance, a je třeba, abyste své názory měli podpořené daty. V případě benefitů můžete použít data z průzkumu HR Monitor®, který letos realizovala společnost TREXIMA, nebo se zeptat vlastních zaměstnanců rychlým zaměstnaneckým průzkumem. Některé problémy ve firmě jsou ale natolik specifické, že průzkumy nemusí být dostupné, a pak je třeba se vždy obrátit na zaměstnance.

Společnost TREXIMA má se zaměstnaneckými průzkumy zkušenosti. A existují důvody, proč byste se měli obrátit právě na konzultanty z TREXIMY. Sami se do toho nepouštějte.

Návratnost dotazníků bude větší, pokud navážete spolupráci s externí firmou. Díky tomu, že zajistíme pro vaše zaměstnance větší anonymitu, zodpoví i otázky, na které by interně odpovídali neradi. Díky dlouholetým zkušenostem víme, na co a jak se ptát, aby odpovědi byly co nejpravdivější, a to i v případě, že řešíte velmi specifický problém. To, že průzkum připravíme na míru a na základě diskuse s vámi,je samozřejmé, ale i u průzkumů na míru využíváme svých přechozích zkušeností a používáme ověřené sady otázek. A důležitý je samozřejmě výsledek. Data ze sesbíraných dotazníků vyhodnotíme rychle a výsledky vám odprezentujeme v podobě, která vám bude vyhovovat nejlépe (Excel, Power BI, osobně nebo online). Součástí průzkumu je i hodnotící zpráva, navrhneme taková doporučení, která dávají ve vaší firmě smysl a jsou reálná. Samozřejmě víme, že nelze implementovat úplně vše, ale zaměstnanci by měli vědět, jak je jejich názor důležitý a že na něm záleží. A vy budete dělat taková opatření, která opravdu chtějí. Ne ta, která si myslíte, že asi chtějí.