Zaměstnanecké průzkumy a analýzy

Připravíme pro vás průzkum názorů mezi zaměstnanci, promítneme do něj vaše požadavky a naše dlouholeté zkušenosti. Zrealizujeme ho elektronicky nebo fyzicky, vyhodnotíme ho a zpracujeme pro vás přehledné výstupy.

Zaujal vás tento produkt?

Spokojení a motivovaní zaměstnanci posouvají firmu dopředu, dokážou být loajální a jsou ochotni stát za svým zaměstnavatelem, když je třeba. Každá zdravá firma o své zaměstnance pečuje a zajímá se o jejich názory, nápady a podněty.

Průzkumy mezi zaměstnanci mohou být různého zaměření a mohou být také zaměřeny pouze na specifickou skupinu zaměstnanců. Můžete se dotazovat na tradiční spokojenost zaměstnanců, ale i jiné oblasti, např. benefity, sociální klima, firemní prostředí, adaptaci, vzdělání a rozvoj. Průzkumy řešíme vždy klientovi na míru.

Sběr dat realizujeme elektronickou formou, ale umíme využít i klasické papírové dotazníky. K elektronickému sběru dat využíváme vlastní zabezpečenou aplikaci www.dotaznikovecentrum.cz, kterou jsme vyvinuli právě pro tyto účely.


Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář