Vládní program Antivirus v režimu B využily v první vlně zejména velké firmy

29. 01. 2021 / Trh práce a vzdělání

Téměř dvě třetiny všech prostředků poskytnutých z vládního programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus v režimu B určeném pro firmy, které mají hospodářské potíže v souvislosti s koronavirovými opatřeními, směřovaly v první vlně epidemie do zpracovatelského průmyslu, hlavně do velkých firem.

Od jara 2020 do současnosti jsme v důsledku koronavirové pandemie svědky zastavení české a světové ekonomiky se zásadními dopady na život všech občanů. Jedním z klíčových opatření zaměřených na zmírnění dopadů pandemie viru COVID-19 na trh práce i celou společnost je přitom podpůrný vládní program Antivirus. Důležitou součástí programu na ochranu zaměstnanosti a pracovních míst ve firmách je tzv. režim B. Ten je na rozdíl od režimu A určen pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se potýkají s překážkami v práci v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru. Tento režim je také důležitým podkladem k diskusi o nastavení parametrů podpory v rámci budoucího trvalého ukotvení kurzarbeit politik na českém trhu práce.

V první vlně pandemie čerpaly příspěvky programu Antivirus v režimu B nejvíce firmy podnikající ve zpracovatelském průmyslu (65,4 %). Jednalo se zejména o velké firmy a prostředky poskytnuté z programu používaly k pokrytí vyššího podílu svých mzdových nákladů než firmy z jiných odvětví. Jedinou výjimkou jsou potom firmy z odvětví nejvíce zasažených koronavirovými opatřeními: ubytování, stravování a pohostinství a kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Tyto dvě odvětví mají pokrytí režimem B ještě významně vyšší než ve zpracovatelském průmyslu. Vyplývá to z výzkumné zprávy Antivirus B, kterou jsme vytvořili se státní podporou Technologické agentury ČR.

Vývoj odpracované doby a náhrad mezd také naznačuje, že příjemci podpory z řad firem v režimu B žádají o příspěvky pro všechny zaměstnance bez rozdílu zaměstnání, zatímco firmy, které žádaly o státní podporu v jiných programech, nebo ji na základě žádosti nedostaly, vybírají, kteří zaměstnanci jsou pro ně důležitější a ponechají je na náhradách, a kteří zaměstnanci budou naopak propuštěni. U příjemců tedy nedochází k žádnému specifickému výběru.

Výzkumnou zprávu Antivirus B: Zkušenosti z první vlny epidemie si můžete projít zde.

Výzkumná zpráva „Antivirus B: zkušenosti z první vlny epidemie vznikla v rámci projektu Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi č. TL02000206 v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2. veřejná soutěž).