Výsledky šetření HR Monitor: Covid mění firemní kulturu i způsob práce v českých firmách

02. 07. 2021 / HR monitor

Pracovní aktivity zaměstnanců českých firem se během posledního roku přesunuly do virtuálního prostoru a také došlo k výraznému omezení sociálních kontaktů mezi zaměstnanci. Uvedlo to více než čtvrtina respondentů dotazníkového průzkumu HR Monitor mezi českými firmami na téma svět práce nejen pod vlivem covid-19.

„V oblasti organizace práce uvedlo přes 28 % respondentů našeho průzkumu, že se u nich covid-19 projevil přesunem pracovních aktivit do virtuálního prostoru. Druhým výrazným projevem bylo zavedení hygienických standardů, testování zaměstnanců a nového pracovního režimu v setkávání zaměstnanců na pracovišti,“ říká Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA.

Změna organizace práce, povinná karanténa nebo práce z domova měly dopady také na firemní kulturu v dotazovaných firmách. Částečné nebo výrazné dopady uvedla téměř čtvrtina firem a nejčastějším projevem bylo omezení sociálních kontaktů. „Respondenti našeho průzkumu také uvedli, že docházelo k menšímu propojování lidí na neformální úrovni, ochabnutí sociálních a emočních pout nebo ke snížení pocitu sounáležitosti mezi zaměstnanci,“ dodává Kohoutová.

Zajímá vás, jak se covid projevil v dalších oblastech fungování českých firem, například v odměňování, benefitech nebo v propouštění a náboru zaměstnanců? Kontaktujte nás a získejte celou studii HR Monitor: Svět práce nejen pod vlivem covid-19.