Pokračuje trend snižování podílu variabilních částí mzdy?

12. 04. 2024 / HR monitor

Jaké formy variabilních složek mzdy organizace nejčastěji využívají a proč? Pokračuje trend ve zvyšování podílu základní složky mzdy vůči její variabilní části? Na jaká kritéria je v organizacích variabilní složka vázána a plánují firmy měnit svůj mzdový systém?

Zapojte se do průzkumu a získejte kompletní výsledky 19. vlny HR Monitoru®.  

10 otázek, 5 minut vašeho času. Co za to získáte? Cenné informace o tom, jak přistupují k problematice vaši kolegové a konkurenti na trhu práce.

Chci vyplnit dotazník.

Průzkum bude probíhat od 12. 4. do 28. 4. 2024.

Těm z vás, kteří dotazník vyplní, poskytneme výsledky průzkumu v pdf. formátu a zašleme pozvánku na online prezentaci. Prezentovat výsledky a odpovídat na vaše dotazy budou specialisté na mzdové a personální poradenství společnosti TREXIMA.

Proč jsme se v letošním ročníku HR Monitoru® zaměřili na variabilní složky mzdy a příplatky?

Variabilní složky mzdy a příplatky hrají klíčovou roli ve stimulaci a motivaci zaměstnanců, jejich angažovanosti a tím i ve výkonnosti firmy. Variabilní složky mzdy a příplatky umožňují společnostem odměňovat zaměstnance podle jejich individuálních přínosů a výkonu, což může vést k efektivnějšímu využití lidských zdrojů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Na toto téma jsme se v minulých letech už několikrát zaměřili a výsledky z letošního průzkumu propojíme s předchozími šetřeními.