Více než polovina zaměstnavatelů neplánuje audit rovného odměňování, směrnice je přitom již přijata

05. 10. 2023 / HR monitor

Vyplývá to z průzkumu 18. vlny šetření HR Monitor® které realizovala TREXIMA.

„Toto téma jsme si vybrali proto, že transparentní a rovné odměňování je téma, kterému se v posledních letech dostává velké pozornosti. Evropská unie se snaží prosadit férové odměňování napříč celou unií a chce po vládách jednotlivých republik, aby tuto povinnost přenesly i do svých legislativ,“ vysvětluje Petra Martinková, poradkyně společnosti TREXIMA, zaměření 18.  průzkumu HR Monitor®. „Řada firem neví, jak k této problematice přistoupit a naším cílem je udělat v těchto firmách malou osvětu,“ doplňuje.

Proč by se měly firmy tématem rovného odměňování zabývat? Důvody jsou dva, ten první je vnitrofiremní, ten druhý legislativní.

„Firma, která má jasně nastavená pravidla pro odměňování je považována za férového zaměstnavatele, lépe se jí se zaměstnanci komunikuje a na trhu práce najde ty správné uchazeče,“ vysvětluje Petra Martinková první z argumentů.

Co se týče důvodů legislativních, tak je to zejména § 110 Zákoníku práce, kde je daná povinnost odměňovat transparentně, férově a rovně, a nově i směrnice o transparentnosti v odměňování, která byla v letošním dubnu přijata na evropské úrovni. Cílem směrnice je posílit vymahatelnost práva na rovnou odměnu a snížit genderovou mzdovou diskriminaci.       

 „Chtěli jsme vědět, jak zaměstnavatelé k této problematice přistupují. Kolik zaměstnavatelů uplatňuje podmínky férového a rovného odměňování a kolik jich ví o připravované legislativě,“ vysvětluje Martinková cíl letošního šetření HR Monitor®.

Do průzkumu se zapojilo 298 firem napříč regiony, obory i velikostmi. Z šetření například vyplývá, že 48 % firem se zabývá rovným odměňováním jen okrajově nebo vůbec, většina z nich je ale s existencí nové směrnice seznámena. „Z odpovědí na otázku, jestli respondenti ví o nové evropské směrnici týkající se transparentnosti v odměňování, je zřejmé že téměř 60 % respon­dentů se v dané problematice orientuje, 34 % alespoň něco za­znamenalo. Určitě je zde prostor pro další osvětu tohoto tématu,“ říká Petra Martinková.

„Ptali jsme se také na to, jestli respondenti plánují v následujících 12 měsících audit rovného odměňování. Tady jsme zjistili, že 14 % firem již audit absolvovalo, ale 53 % firem v následujícím roce neplánuje zjistit, jak si na tom jejich firma stojí,“ doplňuje Martinková.

Směrnice přitom mění pravidla hry. Zatímco důkazní břemeno pro mzdovou diskriminaci tradičně leželo na straně zaměstnance, v této směrnici se převrací na zaměstnavatele.

S problematikou odměňování se můžete v roce 2024 důkladně seznámit v Akademii odměňování, kterou pořádá TREXIMA. Konkrétně rovné odměňování je tématem dvou z pěti modulů.  

Máte zájem o celou studii HR Monitor®?