WAI je dokladem o tom, jaká je pracovní schopnost populace. Zaznělo na mezinárodní konferenci

Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR. To je název projektu, se kterým tento týden vystoupil na mezinárodní konferenci (eng)aging! Jan Šulák z TREXIMY. Mezinárodní konference, která se v češtině nazývá ne(stárneme)!, se uskutečnila už po šesté. Zaměřuje se na podporu celospolečenské debaty o zrychlující se demografické změně a stárnutí populace a snaží se podporovat diskusi o těchto tématech a hledání způsobů, jak je využít ve prospěch společnosti.

Letos se konala 19. – 20. června 2023 v Praze za účasti mnoha světově uznávaných odborníků. Její součástí byl také seminář Age Management na kterém se již pošesté předávalo ocenění Age Management Excellence Award, které se vždy uděluje firmám s příkladným přístupem k age managementu. Jan Šulák z TREXIMY představil na semináři projekt společně s kolegy z organizace Age Management z. s.  

„Jednalo se o projekt měření pracovní schopnosti zaměstnanců v České republice pomocí metody Work Ability Index,“ vysvětlil Jan Šulák na úvod. V projektu Age Management z. s. zajišťoval metodickou část, zpětnou vazbu pro zaměstnance i zaměstnavatele a TREXIMA byla realizátorem zodpovědným za sběr dat, vytvoření databáze a statistické zpracování a analýzu dat.

„Základním konceptem Work Ability Indexu je hledat optimální pracovní schopnost po dobu celého pracovního života zaměstnance,“ vysvětlil Jan Šulák podstatu metodiky, na které je projekt postaven. „V České republice jsme dosud zvyklí se dívat na problém pracovní neschopnosti nikoli pracovní schopnost.  Tato metodika cílí na problém stárnutí pracovníků z druhé strany a stojí na předpokladu, že právě zaměstnanec dokáže sám nejlépe vysvětlit, jak se cítí a co ovlivňuje jeho výkon a pracovní schopnost,“ doplnil k výzkumu ve kterém pracovníci mimo jiné odpovídají na to, jaká je jejich pracovní schopnost ve srovnání s obdobím, kdy měli pracovní schopnost nejlepší.

Hlavním účelem projektu bylo vytvořit platformu pro měření pracovní schopnosti zaměstnanců České republiky. Pokud nahlédneme do zahraničí, tak vidíme, že například v Nizozemsku, Německu, Finsku je WAI široce používaným indikátorem pro zlepšování pracovní schopnosti zaměstnanců.  „Cílem projektu bylo získat tolik náměrů, aby data byla reprezentativní pro Českou republiku data byla reprezentativní za tři vybraná odvětví národního hospodářství v České republice,“ vysvětluje k WAI se kterým se u nás, až na výjimky, na rozdíl od zahraničí zatím příliš nepracuje.  

A jaká jsou hlavní systémová doporučení, která vyplývají z realizovaného projektu? „WAI by se měl stát i u nás, tak jako už je tomu v zahraničí, jedním z indikátorů pro vědecké, statistické a rozhodovací účely. Úzce souvisí i se současně velmi diskutovaným tématem odchodu do důchodu. Je důležité mít pro evidence-based policy co nejrozsáhlejší a přesnou materii náměrů, dokladů o tom, jaká je pracovní schopnost české populace,“ vysvětil Šulák podstatu projektu. „My jsme zatím měřili ve třech odvětvích, ale je třeba, aby měření probíhalo kontinuálně a výsledky se tak staly dalším významným zdrojem informací pro tvorbu opatření národní politiky stárnutí,“ doplnil.