Ženy v technických oborech mají zkušenost s předsudky, někdy i ze strany vyučujících. Změnit se to snaží projekt Narovinu

26. 04. 2022 / Trh práce a vzdělání

V rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji, na kterém společnost TREXIMA spolupracuje s Hospodářskou komorou Zlínského kraje, byly zorganizovány stáže na genderově nestereotypních pozicích. Celkově 21 žen se zúčastnilo stáží v technických firmách, a to na pozicích, které doposud převážně obsazují muži.

Většina stážistek se během studia či pracovního života setkala s předsudky, nedůvěrou či podceňováním. Znepokojující je, že zmíněné chování v některých případech pocházelo ze strany vyučujících. Tento fakt měl negativní vliv na sebevědomí účastnic a v jednom případě vedl dokonce k ukončení studia na dané škole. To vyplývá z rozhovorů, které byly provedeny po dokončení stáže s každou účastnicí.

„Ano, zkušeností s tímto mám plno. Například na VUT v Brně jsem nedostala zkoušku s dodatkem od pana docenta, že holky na techniku prostě nepatří,“ uvedla v rozhovoru jedna ze stážistek. „Dívky se podle mě často setkávají s tím, že v technických oborech nereprezentují sebe, ale zastupují všechny ženy. Tudíž pokud udělá chybu, je to kvůli tomu, že je žena a je to důkaz, že ženy jsou v technických oborech horší. Takovéto prostředí neprospívá učení ani kariérnímu růstu a může přinášet mnoho stresu, kvůli kterému žena obor úplně opustí,“ popsala vlastní pocit zodpovědnosti jiná ze studentek.

„Předsudky a stereotypy ze strany pedagogů jsou zvláště škodlivé, protože mohou negativně ovlivnit nejen budoucí kariéry velkého množství žen, ale i jejich celkové sebehodnocení,“ říká Marcel Navrátil jeden z autorů analýzy ze společnosti TREXIMA.

Přes tyto negativní zkušenosti se účastnice stáží shodovaly, že situace se pro ženy v technických oborech celkově zlepšuje. Zejména mladší generace má v tomto ohledu méně předsudků a nepodléhá tolik stereotypům. To je bezpochyby velmi pozitivní zjištění. Ubývá případů, kdy je se ženami v těchto oborech zacházeno jinak než s muži. Pozitivně hodnotily také přínos stáže, uvedly, že jim pomohla ke zvýšení sebevědomí.

Přesto však situace není vyrovnaná a ženy, které se vydají technickým směrem, musí stále překonávat překážky a bojovat s nedůvěrou a podceňováním.

Více o tématu se dozvíte v analýze případových studií.