Získejte spokojené a motivované zaměstnance podporou jejich angažovanosti

25. 03. 2019 / Rozvoj lidských zdrojů

Zaměstnanec, který se aktivně účastní dění ve firmě, je motivovaný a má zájem nejen o výplatu, ale o celou společnost, které je také velkým přínosem, je snem každého zaměstnavatele. Bohužel ze studie americké společnosti Gallup zaměřené na angažovanost zaměstnanců po celém světě vyplynulo, že pouze 13 % zaměstnanců je skutečně angažovaných, 63 % zaměstnanců je neangažovaných a 24 % je dokonce aktivně neangažovaných. To znamená, že skutečně angažování zaměstnanci jsou v menšině a na jejich zapojení do fungování společnosti je potřeba zapracovat. Poradíme vám jak.

„Předně je nutné pochopit, že neangažovaní zaměstnanci, kterých je většina, jsou ti, kteří do práce chodí kvůli výplatě. Čas v práci si chodí v podstatě odsedět a firma a její fungování je nezajímá. Pro firmu tak nemají žádnou přidanou hodnotu a v případě lepší pracovní nabídky, nebudou mít problém své dosavadní pracovní místo opustit,“ uvádí Hana Kohoutová, ředitelka Podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA. Aktivně neangažovaní zaměstnanci se naopak nebojí svou nespokojenost dávat najevo. Vyjadřují se negativně o své práci, zaměstnavateli i kolezích. Přispívají tak k šíření špatné energie v týmu a demotivují ostatní zaměstnance. Oba typy neangažovaných zaměstnanců se můžete zkusit přetáhnout na svou stranu a udělat z nich zaměstnance angažované.

Motivujte

Plat je samozřejmě důležitá motivace k práci, ale není jediná. Zaměstnance motivujte také různými firemními benefity, ideálně takovými, o které si zaměstnanci sami řeknou a budou o ně stát. Někoho může potěšit kartička na sportoviště, někdo ocení vyšší příspěvek na stravování, dovolenou, pojištění nebo vzdělávání. Zvolte také vhodný motivační systém odměn za dosažené výsledky jednotlivce i celé firmy. „S přípravou motivačních a mzdových systémů máme dlouholeté zkušenosti a mohu tak z praxe říci, že firmy, které si tyto systémy správně nastavili, získali dlouhodobě spokojenější zaměstnance,“ uvádí Kohoutová. 

Dejte práci smysl

Řada lidí dělá svou práci, aniž by věděli, k čemu je vlastně dobrá a komu pomáhá. Je to častý jev hlavně ve velkých firmách, kde se zaměstnanci většinou zabývají úzkoprofilovou specializací. Ukažte lidem, čím je jejich práce užitečná pro ostatní kolegy v týmu i celé firmě. Řekněte jim, proč je zrovna jejich práce důležitá a proč by bez ní celek nefungoval. Podpoříte tak ve svých zaměstnancích pocit, že jsou součástí něčeho většího a jejich práce není zbytečná.

Vytvořte dostatečné zázemí

Pokud chcete zajistit, aby vaši zaměstnanci byli v práci spokojení, odváděli výborné výkony a firma rostla, měli byste jim také připravit vhodné zázemí. Nic není více demotivující než práce se starou nebo nefunkční technikou. V dnešní době je také čím dál důležitější pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci pohybují. Ať už se jedná o samotné kanceláře, jednačky nebo oddechové místnosti. Čím příjemnější prostředí zaměstnancům poskytnete, tím příjemněji se budou v práci cítit.  

Určete cíle a podporujte růst

Většina lidí má ráda pevně stanovené, reálné a nejlépe měřitelné cíle, za kterými můžou jít a za jejichž dosažení budou oceněni. Vaši zaměstnanci by měli znát jak své pracovní cíle, tak cíle týmu a celé společnosti. Pomůže jim to získat pocit, že se na budování společnosti svou prací podílejí a jejich každodenní práce je důležitá nejen kvůli výplatě, ale také pro tým a celou firmu. Současně dbejte na poskytování prostoru zaměstnancům pro jejich pracovní i osobnostní růst. Ať už ve formě zvyšování profesní kvalifikace, jazykových kurzů nebo odborných kurzů zaměřených na zlepšení různých pracovních schopností. Dejte zaměstnancům také možnost se posunout ze současné pozice na vyšší úroveň, ocení to zejména ti, kteří mají rádi výzvy.

S nastavením vhodného motivačního programu pro zvýšení angažovanosti vašich zaměstnanců vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás.

Zdroj: Gallup: State of the Global Workplace