České firmy pravidelně aktualizují své odměňovací systémy, polovina manažerů je však nepoužívá správně

17. 07. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Více než 70 % českých firem aktualizovalo v posledních dvou letech svůj mzdový systém. Ukazuje to na skutečnost, že si firmy uvědomují důležitost nastavení mzdových a odměňovacích systémů v souladu s trendy a vývojem na trhu práce. Používají však firmy své mzdové systémy správně?

České firmy aktualizují mzdové systémy nejen s cílem přilákat nové zaměstnance, ale také stabilizovat ty stávající a nenechat je utéct ke konkurenci. V letošním roce tak mzdový systém aktualizovalo 27 % českých firem, v loňském roce to bylo 33 % firem a před 2 lety se do aktualizace mzdového systému pustilo 10 % firem. Vyplývá to ze šetření HR Monitor mezi českými firmami na téma nastavení mzdových systémů.

Z výsledků šetření však také vyplynulo, že v polovině českých firem není mzdový systém vnímám jako nástroj pro řízení lidí a ovlivňování produktivity práce. Ve třetině dotazovaných firem necítí manažeři potřebu mít nástroj na ovlivňování produktivity práce zaměstnanců a ve čtvrtině firem jsou s tímto přístupem manažeři v menšině. České firmy tak před sebou mají výzvu k většímu zapojení manažerů do řízení lidí.

Více z výsledků nejnovějšího šetření HR Monitoru: Nastavení mzdového systému ve firmách v ČR najdete zde.