Covid zatím zásadně ovlivnil odměňování pouze u 7 % respondentů průzkumu, nejčastěji omezením variabilních složek mzdy

Zástupci českých firem uvádějí, že koronavirová pandemie zatím odměňování v jejich organizacích nijak zásadně neovlivnila. Více než polovina z respondentů (54 %) podzimního průzkumu HR Monitor® společnosti TREXIMA uvádí, že se jich současná situace nedotkla vůbec, u 11 % byl vliv pouze minimální. Nejčastějším projevem je omezení vyplácení různých variabilních složek mzdy (22 %).

Dotazníkové šetření na téma „Odměňování v době Covidové“ realizovala společnost TREXIMA mezi 227 českými firmami během listopadu. „Ze získaných dat vyplývá, že situace okolo Covidu zatím většinu firem neovlivnila, a pokud ano, tak nijak zásadním způsobem,“ říká Ing. Hana Kohoutová ředitelka úseku Podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA, který výzkum realizoval.  

Téměř 66 % respondentů výzkumu tak uvedlo, že se jich situace nedotkla vůbec nebo pouze minimálně. U 28 % respondentů došlo k částečnému ovlivnění odměňování a pouze 7 % z dotázaných uvedlo, že situace kolem COVID-19 u nich ovlivnila odměňování výrazně.  „Zjišťovali jsme, jak se změny v odměňování konkrétně projevily. Nejčastěji šlo o omezení výplaty variabilních složek mezd, což jsou například různé odměny, bonusy nebo prémie. Tohle však není překvapivé, protože bonusy se v těžkých ekonomických dobách omezují jako první,“ vysvětluje Kohoutová.

Dalších 13,7 % respondentů uvedlo, že u nich došlo k plošnému zmrazení růstu mezd nebo platů, u 3,5 % respondentů se zastavil jenom u vybraných skupin zaměstnanců.

Zajímají vás výsledky průzkumu Odměňování v době Covidové? Objednat si jej můžete přímo zde.