Dosud nejrozsáhlejší měření pracovní schopnosti představili v Poslanecké sněmovně zástupci TREXIMY a Age Managementu

Na 47. schůzi výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny byli pozváni předsedkyně Age Managementu Ilona Štorová a vedoucí analytického týmu TREXIMY Jan Šulák. Jejich úkolem bylo seznámit přítomné s výsledky projektu posuzování úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR (tzv. projektu WAI).

Projekt se zabývá problematikou, jak řešit stárnutí zaměstnanecké populace v České republice, a zejména jak zlepšovat jejich pracovní schopnost.  V projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který realizovala nezisková organizace Age Management z. s. společně se společností TREXIMA pro Svaz průmyslu a dopravy, vyhodnocovala TREXIMA dosud největší objemy nasbíraných dat o pracovní schopnosti. Na půdě Poslanecké sněmovny koncept WAI představila Ilona Štorová ze společnosti Age Management, Jan Šulák prezentoval konkrétní data, analýzy a výsledky.  

„Díky projektu jsme získali robustní objem dat, který v České republice velmi chyběl a získali tak první ucelený obraz o pracovní schopnosti zaměstnanců tří významných odvětví,“ vysvětlil význam projektu Jan Šulák. „Ono se často říká, co neměřím, to neřídím. Pokud chceme ovlivňovat pracovní schopnost zaměstnanců, tak potřebujeme, resp. tvůrci sociální politiky, potřebují data, na základě kterých by se mohli rozhodovat,“ doplnil.

V zahraničí se index pracovní schopnosti (Work Ability Index zkráceně WAI) používá nejen na úrovni zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, ale také na národní úrovni.  „Nemusíme chodit daleko, například na Slovensku byl již koncept WAI zanesen do Národního programu aktivního stárnutí a chystají se tam poměrně rozsáhlá měření,“ řekl k problematice Jan Šulák. „Když se podíváme na WAI, tak čísla v porovnání se zahraničím u nás nejsou příliš povzbudivá,“ dodal.

Abychom i v ČR mohli dosahovat uspokojivých výsledků v pracovní schopnosti zaměstnanců, a to i v předdůchodovém věku, musí měření WAI a na základě toho přijímaná opatření na udržení a zlepšování pracovní schopnosti, probíhat v dlouhodobém časovém horizontu, jako je tomu ve skandinávských a západoevropských zemích tak, aby byla pracovní schopnost v České republice ideálně na úrovni dobrá nebo vynikající. O pracovní schopnost je totiž potřeba pečovat již od nástupu zaměstnance na pracovní trh a nestačí pouze soustředit se na zaměstnance těsně před důchodem.

Přečtěte si o WAI více:

Nizozemci mají systém age managementu propracovaný, měli bychom se jimi inspirovat | TREXIMA

Statistická šetření | TREXIMA