Jak jsou na tom české firmy s přístupem k rovnému odměňování?

21. 06. 2023 / HR monitor

Kolik zaměstnavatelů v tuto chvíli plní podmínky transparentního a rovného odměňování dle § 110 zákoníku práce a kolik podle evropské směrnice? Jaký je postoj k férovému odměňování a naplňují mzdové systémy podmínky rovného odměňování?

Zapojte se do průzkumu a získejte kompletní výsledky 18. vlny HR Monitoru®.  

10 otázek, 2 minuty vašeho času. Co za to získáte? Cenné informace o tom, jak přistupují k problematice vaši kolegové a konkurenti na trhu práce. Přeji si vyplnit dotazník.

Průzkum bude probíhat od 21. 6. do 30. 6. 2023.

Těm z vás, kteří dotazník vyplní, poskytneme výsledky průzkumu v pdf. formátu a zašleme pozvánku na online prezentaci. Prezentovat výsledky a odpovídat na vaše dotazy budou specialisté na mzdové a personální poradenství společnosti TREXIMA.

Proč jsme se v letošním ročníku HR Monitoru® zaměřili na rovné odměňování?

Povinnost odměňovat férově je už nyní dána § 110 zákoníku práce a v dubnu letošního roku byla formálně přijata na unijní úrovni směrnice o transparentnosti odměňování, která ještě posílí vymahatelnost práva na rovnou odměnu a pomůže snížit mzdovou diskriminaci žen.

Zhodnoťte svou situaci objektivně, zapojte se do průzkumu a získejte data o rovném odměňování.