Překračuje své pravomoci a povinnosti neplní. Je opravdu chyba na straně zaměstnance?

16. 05. 2022 / Rozvoj lidských zdrojů

Konflikty na pracovišti nejsou nic neobvyklého. Mnohdy k nim dochází proto, že zaměstnanec neví, kdo co měl udělat, koho se měl zeptat, kdo za danou věc nese zodpovědnost. Pokud jste se s tím nikdy nesetkali, patříte k těm šťastnějším. Pokud takovou situaci znáte, měli byste číst dál. Předcházet takovým nedorozuměním je totiž snadnější, než by se mohlo zdát.

Řešením jsou popisy pracovních pozic. Ovšem pouze takové popisy pracovních pozic, které nejsou jen splněnou povinností, wordovským dokumentem nebo papírem v zásuvce. Aby byly popisy pracovních pozic užitečné, měly by být ušité vaší firmě na míru, musí být jasné, aktuální a jejich aktualizace musí být snadná. Doba se mění, mění se i popisy pozic ve firmě a měnit by se měla i jejich evidence.

Proč byste ve firmě měli mít popis pracovních pozic?

Minimálně proto, že je to základní dokument, který definuje vztah mezi firmou a zaměstnancem.

Proč by popisy měly být kvalitně zpracované a aktuální?

Protože je to oboustranně výhodné, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Jen díky takovému popisu bude zaměstnanec vědět, co má přesně dělat, kdo je jeho šéf, kdo ho zastupuje. A firma zase získá jasná pravidla a jasně stanovené kompetence. Ukáže se, jestli nedochází k překryvům prací a kdo za co zodpovídá. Kvalitně zpracované popisy pracovních pozic velmi usnadňují motivaci a odměňování zaměstnanců a díky přesné definici znalostí pro danou pozici také vzdělávání a rozvoj pracovníků. V neposlední řadě pomohou při náboru. Pouze díky přesně definované pozici bude firma hned vědět, jakého zaměstnance hledá, co by měl umět, a pracovní inzerát tak bude přesný a bude skutečně popisovat člověka, kterého firma potřebuje.

Začínáte s digitalizací ve firmě? Začněte s personálními dokumenty. Ušetříte čas i peníze.    

Nyní už existují webové aplikace, které jsou uživatelsky pohodlné, levné a umožní vám udržovat popis pracovních pozic aktuální. Je to například webová aplikace HR DRIVE. Jeden z jejích tří modulů je určen právě k vytvoření popisů pracovních pozic. Abyste nekupovali zajíce v pytli, můžete si tuto aplikaci dokonce na dva týdny vyzkoušet zdarma.

Navíc společnost TREXIMA v této oblasti poskytuje poradenství. Zkušení konzultanti vám pomohou vytvořit systém a nastavit popisy pracovních pozic tak, aby reflektovaly potřeby vaší firmy a byly pro vás užitečné.   

Pokud potom přece jen nějaký konflikt způsobený neznalostí pracovních činností a kompetencí budete muset ve firmě řešit, budete mít v ruce něco, co vám to snadno umožní.