Udržitelnost vede ke schopnosti dlouhodobě podnikat. Zájem o problematiku ESG roste

04. 05. 2023 / ESG

Udržitelnost v oblastech S (sociální) a G (governanace tedy řízení firem) vede ke schopnosti dlouhodobě podnikat zejména v prostředí, kde fungují multigenerační a multikulturní týmy, v digitálně propojeném a kyberneticky nebezpečném světě ovlivňovaném sociálními sítěmi. To si uvědomuje stále více firem a o problematiku ESG se aktivně zajímá. Hlavní cíl v oblasti E (enviromentální), tedy snižování uhlíkové stopy, má především globální dosah.

Rostoucí zájem o ESG je patrný z různých zdrojů. Téma se častěji objevuje v médiích, lidé vyhledávají ESG na internetu, a především stále více zástupců firem vnímá, že by měli ESG věnovat pozornost zejména kvůli požadavkům stakeholderů.

To je zřejmé také z rostoucího zájmu o školení a kurzy na toto téma. Na webináři o ESG, který na konci dubna uspořádala TREXIMA, bylo téměř šedesát zástupců firem z celé republiky napříč sektory. Skoro třetina z nich reprezentovala firmy s více než pěti sty zaměstnanci. Zajímaly se ale i společnosti menší, 15 % zúčastněných tvořili zástupci firem do sta zaměstnanců. Téma se jich dotýká různou měrou. Aktuální je zejména pro velké společnosti, které budou muset splňovat požadavky směrnice o nefinančním reportingu v blízké době. O ESG ale projevují zájem i malé a střední podniky, především ty, které jsou součástí subdodavatelského řetězce velkých firem. Reportující firmy už od nich totiž některá data brzy budou chtít, nebo je už dokonce nyní vyžadují.

Z odpovědí účastníků zmiňovaného webináře vyplývá, že se většina z nich už o problematiku ESG zajímá a řeší ji, nebo se jí plánuje zabývat velmi brzo. 87 % firem odpovědělo, že se už setkalo i s požadavkem na řešení udržitelnosti od stakeholderů (tedy bank, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, veřejnosti nebo veřejné správy).       

Pro ty, kteří chtějí o problematice vědět více a rozumět tomu, proč jde šířeji vnímaná společenská odpovědnost firem do popředí zájmu, rádi připravíme ESG školení. Provedeme vás legislativou a zaměříme se zejména na směrnici CSRD. Ukážeme, že řadu standardů už ve společnosti řešíte a že není třeba vidět ESG jako hrozbu, ale jako šanci zefektivnit fungování firmy a posílit její postavení na trhu.

Díky analýze připravenosti, která je ideálním prvním krokem ke správnému nastavení ESG, s vámi připravíme přehled o současném stavu a připravenosti na nefinanční reporting. Pokud se poté domluvíme také na hloubkové analýze, vybereme klíčová témata pro vaše podnikání a přiřadíme je ke standardům. Ukážeme vám, jak nastavit ESG strategii, aby pro vás její realizace v každodenní praxi znamenala nejen splnění povinnosti, ale především snížení nákladů a zvýšení zisku. V neposlední řadě se společně podíváme na report. ESG report nebo také zpráva o udržitelnosti je viditelným výsledkem procesu a dokladem, že má firma nastavenou strategii udržitelnosti, na jejímž naplňování pracuje.

Kontaktujte nás a domluvíme se na detailech.