Výrazný dopad současné pandemie na ekonomiku firem očekává pouze 7 % účastníků průzkumu

14. 12. 2020 / HR monitor Naše projekty

Zhoršení hospodářské situace své firmy očekává 41 % respondentů průzkumu Odměňování v době „Covidové“ mezi českými organizacemi. Částečné zhoršení ekonomické situace očekává 34 % dotazovaných a výrazné zhoršení 7 % z respondentů. Obavy z negativních dopadů na ekonomickou situaci firmy se objevují napříč obory.

Dotazníkové šetření na téma odměňování v době Covidové realizovala společnost TREXIMA mezi 227 českými firmami během listopadu tohoto roku.

„Mezi respondenty průzkumu byly zastoupeny malé i velké firmy, reprezentující různé sektory od zemědělství až po služby. Výsledky průzkumu tak ukazují, že obavy z dopadů pandemie koronaviru na finanční situaci českých firem se vyskytují napříč celou společností,“ říká Ing. Hana Kohoutová ředitelka úseku Podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA, který výzkum realizoval. 

Na druhé straně, 17 % respondentů očekává spíše menší ekonomické dopady současné pandemie na kondici jejich organizace, 25 % účastníků dokonce uvedlo, že dopady budou minimální nebo vůbec žádné. 

Zajímají vás kompletní výsledky průzkumu Odměňování v době Covidové mezi českými firmami? Objednat si jej můžete přímo zde.