ESG a whistleblowing? ESG a rovné odměňování? Navzájem se doplňují, řešte je najednou

21. 05. 2024 / ESG

Etika, udržitelnost, spravedlnost a férovost jsou společnými jmenovateli problémů, které řada firem řeší.  Některé proto, že na ně doléhá legislativní tlak, některé proto, že to odpovídá jejich firemní kultuře a uvědomují si, jakou konkurenční výhodu na pracovním trhu to pro ně může znamenat.  Ať už jsou důvody jakékoli, pokud firma nemá v řízení pořádek, je třeba si ho udělat. ESG zastřešuje problémy, které už řada firem řeší a pomáhá nastavit směr, kterým se vydat.

Firmy, na které zatím nedoléhá legislativní povinnost reportovat ESG, se často potýkají s dílčími problémy, ve kterých už povinni jsou.  Například společnosti s 50 a více zaměstnanci musí zavést vnitřní oznamovací systém na základě zákona o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowing.   

Whistleblowing je proces, který umožňuje zaměstnancům anonymně ohlásit podezřelé nebo neetické chování ve společnosti. Zaměstnavatelé pro takové nahlášení musí zřídit oznamovací systém. V rámci ESG spadá zavedení whistleblowingu pod G, tedy řízení firem.

Téma, kterému se v posledních letech dostává velké pozornosti, je rovné odměňování. Firma, která má jasně nastavená pravidla pro odměňování, je považována za férového zaměstnavatele, lépe se jí komunikuje se zaměstnanci a na trhu práce najde ty správné uchazeče. Jsou tu i důvody legislativní. Zejména § 110 Zákoníku práce, kde je daná povinnost odměňovat transparentně, férově a rovně, a nově i směrnice o transparentnosti v odměňování, která byla v dubnu loňského roku přijata na evropské úrovni. Jejím cílem je posílit vymahatelnost práva na rovnou odměnu a snížit genderovou mzdovou diskriminaci.  V sociální oblasti, tedy S (ESG) je třeba se zaměřit na pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu při práci, ale také právě na rovné odměňování.

Nejen tato témata jsou součástí komplexního řešení firemního vykazování udržitelnosti. ESG představuje rámec, který pokrývá širokou škálu oblastí a umožňuje společnostem systematicky řešit otázky týkající se udržitelnosti, sociální spravedlnosti a řízení. Díky zaměření na ESG mohou společnosti nejen vylepšit své interní procesy a zlepšit svou reputaci, ale také přispět k širším sociálním a environmentálním cílům. Tento přístup jim umožňuje být aktivními účastníky v oblasti sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Chcete vědět o ESG více? Domluvte si 20minutovou konzultaci s poradcem zdarma.

David Dušánek: dusanek@trexima.cz

Kristýna Mikulcová: mikulcova@trexima.cz