Audit rovného odměňování

Audit rovného odměňování je klíčovým nástrojem pro organizace, které chtějí zajistit férové a transparentní odměňování svých zaměstnanců.

Zaujal vás tento produkt?

Jaké jsou důvody pro audit rovného odměňování:

  • Prevence diskriminace – zaměstnanci by měli být oceněni na základě jejich znalostí, dovedností a výkonu, bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo jiné osobní charakteristiky. Audit rovného odměňování pomáhá identifikovat případné rozdíly v mzdových strukturách mezi různými skupinami zaměstnanců.
  • Zajištění transparentnosti – organizace by měly mít jasná pravidla odměňování, která jsou sdílena se zaměstnanci. Transparentnost pak umožňuje zaměstnancům lépe porozumět, jak jsou jednotlivé složky mzdy stanoveny.
  • Zvýšení motivace a angažovanosti – spravedlivé odměňování podporuje motivaci zaměstnanců.
  • Dodržování právních předpisů – audit rovného odměňování upozorňuje organizace na případné nedodržování právní předpisů týkající se odměňování.
  • Zlepšení image organizace – organizace, která se aktivně snaží o rovné odměňování, má lepší pověst a je atraktivnější pro potenciální zaměstnance, což může vést k vyššímu zájmu o práci v dané společnosti.

Audit rovného odměňování je nezbytným krokem směrem k udržitelnému a spravedlivému řízení lidských zdrojů. Pokud chcete zjistit, zda je Váš systém férový a transparentní, neváhejte nás kontaktovat. Komplexně a systémově posoudíme Vaše současné nastavení, ukážeme jeho silné a slabé stránky a vypracujeme doporučení odpovídající zákonným požadavkům a nejnovějším trendům.  

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář