Zástupci zemí Evropské unie se setkali v Praze. Za Českou republiku představil projekt konzultant TREXIMY

V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se v Praze sešli lídři odborného vzdělávání a přípravy. Cílem mezinárodního setkání, které se koná 10. a 11. 10., je diskutovat o současných výzvách v odborném vzdělávání a přípravě, o vývoji reagujícím na tyto výzvy a o úspěších, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Českým příkladem dobré praxe zvolili organizátoři projekt MPSV Kompetence 4.0, který dnes za pořádající zemi představil Marcel Navrátil, senior konzultant trhu práce TREXIMY.

Jak zjistit, jaké odborné dovednosti budou na trhu práce potřeba? A jak je následně přenést do odborného vzdělání? Na to hledá odpověď koncept kompetenčních pyramid, klíčový nástroj projektu, na kterém společnost TREXIMA spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR.

„Strukturované prostředí kompetenčních pyramid usnadňuje dialog mezi zaměstnavateli a vzdělavateli. Zaměstnavatelé na jedné straně formulují aktuální i budoucí požadavky na kompetence, na straně druhé je vzdělávací sféra převádí do národních a školních vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů,“ uvedl své vystoupení Marcel Navrátil. „V tuto chvíli v pracovních skupinách působí 130 expertů z řad zaměstnavatelů, oborových asociací, středních a vysokých škol. Jednání se účastní i zástupci Národního pedagogického institutu, pro něž jsou závěry pracovních skupin cenným zdrojem informací pro revize vzdělávacích standardů středního odborného vzdělávání a přípravy. Už v průběhu projektu se ukazuje, jak přínosný je takto navázaný meziresortní dialog,“ vysvětlil Navrátil.

„Jsme rádi, že jsme se mohli pochlubit výsledky zajímavého projektu. Česká republika ukázala, že umí přicházet s inovacemi a budovat nástroje užitečné pro HR praxi, vzdělávání i pro úřady práce,“ zhodnotil přínos setkání jednatel společnost TREXIMA Jaromír Janoš.

Pokud vás téma zajímá, můžete se zapojit do veřejného připomínkování výstupů projektu na stránkách MPSV.